Ders Adı Çini Atölyesine Giriş II
Ders Kodu CIN-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Çini desenlerin üsluplarını öğrenebilmesi 2-Çini desen türlerini öğrenebilmesi 3-Çini desenlerin çizimlerini bilebilmesi 4 -Çini desenlerinin motiften kompozisyona nasıl gidebilir çözebilmesi 5-Çini desenlerinin dönemlerini ayırt edebilmesi, beklenmektedir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk çini sanatında kullanılan motif türlerini ve bu motif türlerinin nasıl bir arada kullanılabicegini kavraya bilmeyi içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Çini desenlerindeki motifleri tanıyabilmek 2-Motiflerin ayırt edici özelliklerini kavrayabilmek 3-Motiflerin sınıflandırılmasını tam olarak yapabilmek 4-Sınıflandırılan motiflerin özelliklerini kullanarak komposizyon kurabilmek
Dersin Amacı Çini desenlerinin üsluplarını, türlerini ve motif ve kompozisyon çizimlerine yönelik çalışmaları amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çini desenlerinde kullanılan Üsluplar
  Ön Hazırlık: Nurhan ATASOY-Julian RABY; İznik, 1989
2 Çini Desenlerinde motif ve kompozisyon özellikleri
  Ön Hazırlık: Doğan KUBAN; Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İst.2002, YKM Yay
3 Çini Desenlerinde motif ve kompozisyon özellikler
4 Çini Desenlerinde motif ve kompozisyon özellikler
5 Çini Desenlerinde motif ve kompozisyon özellikler
6 Çini Desenlerinde kompozisyon türler
7 Bitkisel Kompozisyonlar
8 Hayvansal Kompozisyonlar
9 Geometrik Kompozisyonlar
10 Motiflerin birim halleri
11 Farklı türlerde kompozisyon çalışmaları
12 Farklı türlerde kompozisyon çalışmalarının devamı
13 Farklı türlerde kompozisyon çalışmalarının devamı
14 Ölçülü kompozisyon çalışmaları Dosya sunum, genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 6 18
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)