Ders Adı Çini Dekor Teknikleri IV
Ders Kodu CIN-328
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Çini sanatında Selçuklu ve Erken Osmanlı Dönemi sanatı ve teknikleri hakkındaki bilgileri alıntılayabilmesi,2.teknikler teknik detayları uygulayabilmesi,3. uygulamalarında yapacağı kompozisyonun, renk ve sır yapıları hakkında araştırma ve denemeler yapabilmeleri,4. Kullanılan tekniklerin renk ve sırları kendi projesinde uygulayabilmeleri5.Aldığı teknige uygulaması, araştırmaları, çizimleri ile sunum yapacak hale gelebilmeleri beklenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersde çini sanatında kullanılan dekorların sınflandırılması ,tekniklerin ayırt edeici özelliklerinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve belirlenen bir kaç teknigin ögrencilere uygulamalı olarak gösterilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri bu dersde ögrencilerin Anadolu selçuklu ve osmanlı döneminde kullanılan dekor tekniklerini tam olarak kavrayarak teknikler hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları ve bu alanda yeni uyglamalar yapabilmeleridir.
Dersin Amacı Öğrencilere; Çini Sanatında Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemlerinde kullanılan çini dekorlar tekniklerinin temel prensiplerini kavratmak ve uygulamalı olarak öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse ilişkin yayınların ve ders içeriğinin tanıtılması
  Ön Hazırlık: Sıtkı FIRAT:, ` Selçuklu Sanatı , TC. Kültür Bakanlığı Yayınları/1844, Ankara-1996, 450 S
2 Çini sanatında Selçuklu dönemi osmanlı dönemi çini dekorlarının genel incelenmesi
  Ön Hazırlık: Yıldız DEMİRİZ: ` İslam Sanatında Geometrik Süsleme , İslam Sanatında Geometrik Süsleme Bir Envanter Denemesi,İstanbul /2000, 407 S.
3 Selçuklu Dönemi çini yapım tekniklerinin anlatılması ve sınıflandırılması
4 uygulanacak olan çini mozaik tekniginin teknik,estetik,motifsel inceliklerinin tanıtılması
5 Çini mozayiğin yapım aşamaları
6 çamur çeşitleri ve plaka açma yöntemleri
7 Desen aktarma
8 Motiflerin kesilip , parçaların ayrılması
9 Ayrılan parçaların numaralandırılma işleminin yapılması
10 Kuruyan parçaların konikleştirilip,rotüşlanması
11 Bisküvi pişirimi yapılması
12 çalışmaların hazırlanması sır işleminin yapılması
13 Çalışmaların sır Pişirimi yapılması
14 Proje sunum, genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)