Ders Adı Çini Restorasyon ve Konservasyon Teknikleri I
Ders Kodu CIN-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) ÖĞR ELE. ZEKİYE TUĞÇE GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları • Seramik malzeme üzerindeki hasarın tesbit edebilecek • Hasarlı seramik ürün hakkında veri toplar • Hasarlı seramik ürünü restarasyona hazırlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği • Seramik restarasyonu aşamalarını uygulaya bilecek • Seramik malzemenin eksik ve yitik bölümlerini tesbit eder • Hasarlı seramik malzemeyi restore eder
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı SERAMİK YÜZEYLERDEKİ HASARLI BÖLGEYİ ONARABİLME YETİSİNİN KAZANDIRILMASI
WorkPlacement KULLANILMAKTADIR
Hafta Konular  
1 Restarasyon terminolojisi
2 Seramik malzemelerin sınıflandırılması
3 Restarasyonda kullanılacak yardımcı malzemelerin tanıtımı
4 Restarasyonu yapılacak malzemelerin degerlendirilmesi
5 Seramik krıklarının sınıflandırılması
6 Seramik krıklarının birleştirilmesi
7 Seramik krıklarının birleştirilmesi
8 Seramik formun eksik ve yitik bölümlerinin tamamlanması icin gerekli malzemenin belirlenmesi
9 Seramik formun eksik ve yitik bölümlerinin yardımcı malzemelerle tamamlanması
10 Seramik formun eksik ve yitik bölümlerinin yardımcı malzemelerle tamamlanması
11 Seramik formun eksik ve yitik bölümlerinin yardımcı malzemelerle tamamlanması
12 Tamamlanan yada birleştirilen seramik formun tamir izlerinin gizlenmesi
13 Tamamlanan yada birleştirilen seramik formun tamir izlerinin gizlenmesi
14 Genel degerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 1
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 1
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 1
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 1
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 1
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 1
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)