Ders Adı Çini Restorasyon ve Konservasyon Teknikleri II
Ders Kodu CIN-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan EROL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 - Toprak, çini, seremik eserlerin onarımlarını yapar. 2 - Toprak eser restorasyonu yapar. 3- Kazı alanında çanak çömleğe uygulanan kurtarma ve koruma özelliklerini ayırt eder. 4-Kil tabletlerin uygulama özelliklerini ayırt eder. 5-Temizleme koruma ve onarım yöntemlerini uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çini eserlerin, bozulmanın başladığı ilk andan itibaren görmesi gereken onarım (restorasyon ) aşamaları öğretilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Çini eserlerindeki bozulmaların belirlenebilmesi 2-Müdahele edilecek malzemenin dogru seçilebilmesi 3-Eserlerin mekanik temizliginin yapılabilmesi 4-Eserlerin KİMYASAL temizliginin yapılabilmesi
Dersin Amacı Çini eserlerin görebileceği hasarlar ve bunların onarım yöntemleri konusunda yeterli bilgilerin verilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Restorasyon nedir? Pişmiş Toprak eserlerin tanımı ve hammaddesi
2 Pişmiş toprak eserlerin sınıflandırılması
3 Kil tabletler konusunun anlatımı.
4 Kazı alanında çanak çömleğe uygulanan kurtarma ve koruma uygulamaları
5 Kazı alanında çanak çömleğe uygulanan kurtarma ve koruma uygulamalarının tabak üzerinde uygulamasına geçilmesi
6 Kazı alanında çanak çömleğe uygulanan kurtarma ve koruma uygulamalarının vazo üzerinde uygulamasına geçilmesi
7 Uygulamaların alçılarının yapımı
8 Pişmiş toprak eserlerin koruma alanlarının anlatılması
9 Pişmiş toprak eserlerin bozulma nedenleri.
10 Düşük ısıda fırınlanmış kil tabletlerde görülen bozulmalar
11 Ödev konusunda yapılan araştırmaların sunumunun yapılıp, restorasyon konusunun Tam ve oğru olrak yapılıp yapılmadığı, ülkemizdeki eksikler konusunu tartışılması
12 Temizleme koruma ve onarım yöntemleri.
13 Restora edilmiş çalışmaları incelenmesi ve yorumlanması
14 Genel bir degerlendirme yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)