Ders Adı Çini Mozaik Tekniği I
Ders Kodu CIN-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Çinide kullanılan temel motifleri tanıyabilmeleri, 2-Çinide kullanılan motiflerin, büsküvi mamul üzerine tahrir uygulayabilmeleri, 3-Çinide kağıttan büsküvi üzerine desen aktarma konusunu uygulayabilmeleri, 4-Teknik olarak çini boyalarını kullanabilmeleri, 5 -Aldığı projeleri uygulamaları araştırmaları, çizimleri ile sunum yapacak hale gelinmesi beklenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ders çini sanatında kullanılan motifleri analiz ederek bu motiflerin çini yüzeylere nasıl aktarılıp ,tahrirlenip ve boyanması gerektiğinin anlatılmasını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Dekorlamanın ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğinin anlaşılması 2-Çinide kullanılan motiflerin karo üzerine nasıl geçirildiğini öğrenmek 3-kullanılan malzemelerin ayırt edici özelliklerinin belirlenmesinin 4-Karo üzerinde motiflerin nasıl tahrirlendigini ve boyandığını çözebilmek
Dersin Amacı Çini sanatında kullanılan motifleri tanıtmak, motiflerin kağıt üzerinde çizimleri yapıldıktan sonra, 20 x 20 cm lik büsküvi karolar üzerinde motiflerin çizilip boyanması ile birlikte, çizilen motiflerden yola çıkılarak 10 cm çapındaki büsküvi tabaklar üzerine küçük bir kompozisyon kurgusunun yapılarak teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse ilişkin yayınların ve ders içeriğinin tanıtılması
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci.A, DERMAN, Çiçek; ` Türk Tezyini Sanatlarında Motifler , İstanbul, 3.Baskı,2001,204 S., Kubbealtı Neşriyatı:26
2 Çinide kullanılan tekniklerin görsel ve kavramsal olarak tanıtılması
3 Motif, desen ve kompozisyon kavramları, motiflerin tanıtılması
4 Kompozisyon kuralları
5 Belirlenen motiflerin eskiz kağıtlarına çizilmesi
6 Belirlenen motiflerin eskiz kağıtlarına çizilmesi
7 Eskiz kağıdına çizilen motiflerin delinmesi
8 Eskiz kağıdına çizilen motiflerin delinmesi
9 Delinen eskiz kağıtlarından motiflerin büsküvi karolar ve tabaklar üzerine geçirilmesi
10 Tahrir çalışması yapılması
11 Tahrir çalışması yapılması
12 Motiflerin boyanması
13 Sırlama ve pişirim
14 Proje sunum, genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)