Ders Adı Mimaride Çini Restorasyonu
Ders Kodu CIN-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Tarih değer taşıyan özellikle mimari yüzeylerde bulunan çiniler hakkında mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olarak belgeleme yapabilmesi 2-Mimari yapılarda yüzey süslemesi olarak kullanılan tarihi çinilerde koruma çalışması yapabilmek için teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi, 3-Tarihi çinilerde belgeleme aşamalarında (çizim, fotoğraf..v.b .) teknolojik ve bilimsel kaynakları kullanabilmesi, 4-Mimari yüzeyleri kaplayan çini eserlerin malzeme ve üretim biçimi bakımından tanımlayabilmesi, 5-Form bütünlüğü sağlanan eserde eksik desen-kompozisyon tamamlama konularda mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olabilmesi,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mimari yapılarda bulunan çini yapıların tüm restorasyonunun inceliklerini içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Mimari yapılardaki çinili eserlerin tespit edilmesi 2--Mimari yapılardaki restora edilecek çinili eserlerin belirlenmesi 3-hasar tespit raporunun çıksrılması 4- Röleve çıkarılması 5-Mimari yapılarda restorasyon önerilerinde bulunabilme
Dersin Amacı Öğrencilere, taşınmaz ve taşınabilir olarak gruplandırılan çini ürünlerinde özellikle mimari yüzeylerde bulunan çinilere yönelik koruma çalışmasında, çini eserlerin belgeleme ve restitüsyon çalışmalarında alan araştırması yapılarak proje hazırlama aşaması; fotoğraflama, hasar tespit plan çizimlerinin yapılması ayrıca koruma, koruma ilkeleri, koruma bilinci ve etiği konularında kuramsal bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse ilişkin yayınların ve ders içeriğinin tanıtımı
2 Koruma saklama ve koruma kültürünün anlatılması
3 Koruma kültürünün dünyadaki gelişimi ve uluslararası kuruluşların örneklerle anlatılması
4 Koruma kültürünün Türkiyedeki gelişimi, Osman Hamdi bey ve döneminin koruma anlayışı
5 Cumhuriyet döneminde kültürel varlıkların korunması ve koruma ile ilgili temel kavramlar
6 Korumada belgelemenin önemi, proje seçimi
7 Belgeleme yöntemleri ve fotogrametri, proje çalışması araştırma çalışmaları
8 Çinilerin korunmasında temel ilkeler, proje çalışmasının tespit aşaması
9 Çinilerin korunmasında disiplinlerarası çalışmanın önemi, proje alan çalışması
10 Koruma uygulamalarında belgelemeye yönelik yapılan restitüsyon çalışmalarının önemi , seçilen yapıdaki çinilerin restitüsyon çalışmaları
11 Proje çalışması belgeleme çalışmalarına devam edilmesi
12 Proje çalışması belgeleme çalışmalarına devam edilmesi
13 Seçilen yapıdaki çinilerin hasar tespit planlarının hazırlanması
14 Proje sunum, genel değerlendirme yapılmasaı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)