Ders Adı Serbest Tasarım II
Ders Kodu CIN-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğrtm Gör. İbrahim Kesek
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları -Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilme 2-Çizgisel anlatım tekniklerini modelde uygulayabilme 3-Oran ilişkilerini kavrayabilme 4-Figürde hareketi yakalayabilme 5-Figürde hareket,denge ilişkilerinin kullanılmasını sağlama 6-Kroki çalışmalarıyla hızlı çalışmalar yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek
Dersin Amacı Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik nesne çalışmaları. Gözbeyin-el ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak akademik desen bilgisinin ve yaratma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Doğa’dan Desen çalışmaları, Canlı Model, Natürmort etütler
2 Natürmort kavramında düzenleme, obje ve meyve etütleri
3 Görsel Elemanların formları, desen olarak ifade edilmesi
4 Canlı Modelden etüt çalışmaları (Tek poz)
5 Canlı modelden Füzen ve pastel denemeleri
6 Canlı Modelden Kroki çalışmaları (Kısa süreli-değişik pozlar)
7 1. Ara Sınav
8 Obje etütleri (El aletleri, makine parçaları vb.)
9 Canlı Modelden, portre çalışması
10 Canlı Modelden, portre çalışması
11 Desene Renk ilavesi (çini mürekkebi ve suluboya)
12 2. Ara sınav
13 Canlı modelden farklı pozlar ve giysilerle krokiler.
14 Perspektif içeren çalışmalar (merdiven, açık pencere, kapı vb.)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 14 0
Devam 0 0
Uygulama 14 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 2 4 8
Sunum 1 1 1
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Atölye içindeki desenler 2. Fakülte kütüphanesi 3. Rönesans ustalarından örnekler
Materyal
Dökümanlar Kurşun kalem, füzen, yağlı-yağsız pastel çini mürekkepleri, Fırça, tarama ucu suluboya kuru boya vb
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)