Ders Adı Kalem İşi Uygulama Teknikleri II
Ders Kodu CIN-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk kalem işi sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile tanımak. Kompozisyonları oluşturan motiflerin nerede nasıl kullanılacağını öğretmektir. Ayrıca, diğer sanat dalları arasında etkileşimi ve birbirinin faaliyetlerine etkisinin diyalektik bakış açısını öğrenciye kazandırmaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik tarz mimari eserlerinde örnekleri görülen kalem işi tekniklerini tanıtmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin sanatsal düzeylerini artırmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalem işinin tarihsel süreci ile birlikte desenlerin çıkartılması, çoğaltılması, uygulama alanları olan ahşap, tuval, kuru ve yaş sıva üzerine uygulanması. Kalemişin uygulama yapılacağı mekân veya yüzeylerinin ölçülendirilmesi.
Dersin Amacı Kalem işlerini tanımlamak ve uygulama tekniklerini öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Güz döneminde işlenen konuların tekrarının yapılması. İşlenecek konular hakkında bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
2 Kalem işi Uygulama yöntemleri (taş üzeri, sıva üzeri, Ahşap üzeri ve malakari) hakkında bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
3 Klasik üslup kalem işi örneklerinden yararlanılarak yeni desen örnekleri çıkarılması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
4 Yeni üretilen desen örneklerinden uygulama için motif hazırlıklarının yapılması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
5 Uygulama alanlarının ölçü ve taksimatlarının alınması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
6 Ölçü ve taksimatı alınan alanların raspa ve badana işlemlerinin yapılması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
7 Ölçüsü alınan ve taksimatı yapılan alanın motiflerine karar verilerek çizimlerine başlanması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
8 Vize
9 Hazırlanan motiflerin delinmesi ve duvar yüzeyine tozlama işleminin yapılması.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
10 Tozlama işlemi yapılan motiflerin renk tonlarına karar verilerek boyama işlemine geçilmesi. Fileto mastarının kullanımının gösterilmesi.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
11 Renklendirme çalışmalarına devam edilmesi.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
12 Renklendirme ve fileto işlemlerine devam edilmesi
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
13 Bitirilen kısımlarda tahrir ve fileto çekilme işleminin yapılması
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
14 Tahrir ve son düzeltmeler yapılması. Temizlik işlemleri.
  Ön Hazırlık: “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 4
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 5
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 3
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 4
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 4
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 4
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 6 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 10 120
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu “Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK
Diğer Kaynaklar Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Kalem işi nedir? Görsellerle destekli sunu hazırlanması. (vize sınavına kadar)
Sınavlar Vize- Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)