Ders Adı Portfolyo Tasarımı
Ders Kodu CIN-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tasarım kaynaklarından yararlanarak yenilikçi ve özgün fikirler geliştirerek kendi koleksiyonunu hazırlayabilir. Taslak, eskiz, illüstrasyon ve teknik resim gibi görsel anlatım tekniklerini uygulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kişisel sunum hakkında bilgi, kişisel sunum teknikleri, özgeçmiş ve niyet mektubu hazırlama, kişisel sunum dosyalarının oluşturulması için ön hazırlık yapılması, gerekli araç-gereçlerin belirlenmesi ve hazır hale getirilmesi, içeriğinin oluşturulması, belirlenen hedef kitleye göre eskiz hazırlanması. Portfolyonun hangi baskı tekniğinden yararlanarak oluşturulacağının belirlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste Öğrencilerin kendi tasarım çalışmalarını kapsayan özgün birer portfolyo tasarımı oluşturabilmeleri, bu tasarımları oluştururken de etkili ve doğru sunum yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Portfolyo tasarımının önemini vurgulamak ve öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yapmış oldukları özgün tasarım çalışmalarını kapsayan birer portfolyo tasarımı oluşturabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Portfolyo hakkında bilgiler verilir. Portfolyonun tasarımının ne amaçla kullanıldığı açıklanır.
2 Portfolyo nasıl oluşturulduğu hakkında bilgiler verilir, hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılır.
3 Portfolyo çeşitleri, belge, süreç ve etkinlik portfolyoları hakkında bilgiler verilir.
4 Özgeçmiş ve niyet mektubu örnekleri gösterilir ve öğrencilerden bunlardan hazırlamaları istenir.
5 Portfolyo tasarım süreci için uygun olacak çalışmalar seçilir. Çalışmaların biçimleri ve teknik özellikleri hakkında bilgiler eklenir.
6 Hazırlanılacak portfolyo için akış çizelgesi oluşturularak sunulacak çalışmaların gruplandırılması yapılır.
7 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
8 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
9 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
10 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
11 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
12 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
13 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
14 Portfolyo için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra özgün portfolyo tasarımı uygulama aşamasına geçilir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services Review
Diğer Kaynaklar Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services Review
Materyal
Dökümanlar Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services Review
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)