Ders Adı Sanat ve İş Hukuku
Ders Kodu CIN-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi sahibi olmak Fikri mülkiyetin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının felsefi temellerini ve kuramlarını tartışmak Fikri mülkiyet hukuku uygulamalarını incelemek Türkiye'de fikri mülkiyet hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi Fikri mülkiyet kuramları ve fikri mülkiyetin temelleri Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının gelişimi ve uygulamaları Dünyada fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamaları Türkiye'de fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamaları Mülkiyet ve fikri mülkiyet hakkında felsefi tartışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere mülkiyet ve fikri mülkiyet kavramlarını tanıtmak Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi sağlamak, Fikri mülkiyetin temelleri hakkında bilgi vermek Dünyada fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamalarını incelemek Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının gelişi ve güncel durumu
Dersin Amacı Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının tarihsel gelişimi, kuramları, güncel durumu, dünyada fikri mülkiyet hukuku alanındaki tarihsel ve güncel durumu incelemek ve uluslararsı hukukta fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin bilgi vermek, Türkiye'deki fikri mülkiyet hukuku ve uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun temel kavramları, hukuk nedir, hukuk kurallarının özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders sunumu
2 Hukukun temel kavramları ve hukuk kurallarının çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ders sunumu
3 - Hak Kavramı, Hakların Türleri, Hakların Kazanılması ve Korunması
  Ön Hazırlık: Ders sunumu
4 Mülkiyet Kavramı ve Mülkiyetin Tarihsel gelişimi üzerine bilgiler
  Ön Hazırlık: DErs kitabı
5 Farklı Düşünce Geleneklerinde Mülkiyete Bakışın incelenmesi
  Ön Hazırlık: DErs kitabı
6 Fikri Mülkiyet Kavramı ve Fikri Mülkiyet Teorilerinin gelişimi ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: DErs kitabı
7 Fikri Mülkiyetin Tarihsel Gelişiminin dönemler halinde incelenmesi
  Ön Hazırlık: DErs kitabı
8 Günümüzde Fikri Mülkiyet Hukuku, bu alandaki ulusal ve uluslararası koruma
  Ön Hazırlık: DErs kitabı
9 Küreselleşme ve Fikri Haklar, İnternette Fikri Haklar üzerine tartışmalar
  Ön Hazırlık: MAkalaler
10 Türkiye'de Fikri Mülkiyet Haklarının gelişimi, güncel durumu ve hukuksal koruması
  Ön Hazırlık: Makaleler
11 Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Felsefi Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Makaleler
12 Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine FelsefiTartışmalar
  Ön Hazırlık: Makaleler
13 Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Felsefi Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Makaleler
14 Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakalrı Üzerine Felsefi Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 2
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 2
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 2
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 2
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 2
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 2
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 2
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 2
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 2
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları, Ankara, 2014.
Diğer Kaynaklar Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları, Ankara, 2014.
Materyal
Dökümanlar Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları, Ankara, 2014.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)