Ders Adı Bilgisayarlı Desen Tasarımı II
Ders Kodu CIN-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Corel-Draw çizim programının ikonlarını tanımak. Bu ikonları desen tasarımında kullanabilmek. Corel ile özgün çini tasarımı yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitkisel ve geometrik motifleri kullanarak yüzey şemaları hazırlamak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Coral-Draw programını kullanarak özgün çini tasarımı yapabilmek.
Dersin Amacı Bilgisayar ortamında Corel- Draw programını etkin bir şekilde kullanabilmek. Bu program ile özgün çini deseni tasarlayabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bir daire içine dört adet üçgenin bir arada çizilmesi.
2 Dört üçgenden oluşan motif ile yüzey şeması tasarımı yapmak.
3 Bir daire içine üç adet karenin bir arada çizilmesi.
4 Üç kareden oluşan motif ile yüzey şeması tasarımı yapmak.
5 Klasik Döneme ait bir geometrik çini deseninden reprodüksiyon çalışması yapmak.
6 Yapılan reprodüksiyon çalışmasından elde edilem bu geometrik motifi kullanarak özgün bir tasarım yapmak.
7 Ara Sınav
8 Klasik Döneme ait bir geometrik çini deseninden reprodüksiyon çalışması yapmak.
9 Yapılan reprodüksiyon çalışmasından elde edilem bu geometrik motifi kullanarak özgün bir tasarım yapmak.
10 Özgün bir geometrik motif tasarlamak.
11 Tasarlanan özgün motifi kullanarak yüzey şeması hazırlamak.
12 Tasarlanan özgün motifin aynısını kullanarak farklı bir yüzey şeması hazırlamak.
13 Özgün bir geometrik motif tasarlamak.
14 Tasarlanan özgün motifi kullanarak yüzey şeması hazırlamak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)