Ders Adı Minyatür Teknikleri I
Ders Kodu CIN-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. HABİBE ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Minyatür sanatı ile ilgili her türlü teknik bilgi ve beceriye sahip olmak, 2. Minyatür sanatında kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinmek ve uygulayabilmek, 3. Minyatür sanatında farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek 4.Minyatürde doğa elemanlarını tanıma, çizme ve tekniğine uygun boyama ve özgün tasarım yapabilme becerisi kazandırma, 5. Farklı yüzyıllarda yapılmış minyatür tasarımlarının üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 6. Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentez yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Minyatür’ün tanımı, tarihçesi, el yazması kitaplarla ve kitap süsleme sanatı ile ilgili bilgi, minyatür çalışmalarında kullanılan araç gereçler, tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, geleneksel Türk minyatür sanatında kompozisyon, yöntem ve uygulama çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Minyatür’ün tanımı, tarihçesi, el yazması kitaplarla ve kitap süsleme sanatı ile ilgili bilgi, minyatür çalışmalarında kullanılan araç gereçler, tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, geleneksel Türk minyatür sanatında kompozisyon, yöntem ve uygulama çalışmaları bu dersin hedfleridir.
Dersin Amacı Minyatür sanatının tanımı ve kısa tarihçesi, minyatürün teknik özelliklerini, Türk minyatüründe işlenen konuları ve Türk minyatürünü diğer minyatürlerden ayıran özellikleri, minyatür yapımında kullanılan malzemeleri (kağıt, fırça ve boya hazırlama), minyatür yaparken izlenecek yolları , minyatür boyama tekniklerini kavratmayı amaçlar. Bunların yanı sıra; doğa elemanlarını ( bitki, ağaç, kaya, dağ, tepe, su, bulut vb.) boyama, Şükufe( Çiçek Minyatürleri) boyama, doğa elemanları ile özgün bir kompozisyon yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk minyatürünün tarihçesi, işlenen konular ve üsluplar.
  Ön Hazırlık: ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
2 Şükufe çiçek minyatürü reprodüksiyon çizimi yapma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
3 Çizimi kağıda aktarma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
4 Çiçek minyatürünü renklendirme
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
5 Özgün çiçek minyatürü deseni tasarımı
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
6 Deseni kağıda aktarma
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
7 Özgün çiçek minyatürünü renklendirme.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
8 iç ve dış mekan içinde insan figürlü kopye çalışma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
9 Deseni kağıda aktarma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
10 Deseni renklendirme
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
11 İç ve dış mekan içinde insan figürlü özgün çalışma yapma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
12 Deseni kağıda aktarma.
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
13 Deseni renklendirme
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 5
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 5
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 5
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 5
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 5
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 5
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 5
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 85    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28 ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Diğer Kaynaklar DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28 ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Materyal
Dökümanlar DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28 ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav. 1 final
Materyal Diğer Ders içi çalışmalar performans olarak değerlendirilir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)