Ders Adı Bitirme Ödevi II
Ders Kodu CIN-426
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Mustafa Genç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bir konuyu, literatürden araştırma ve öğrenme becerisini kazanmışlardır . 2- Kendi başına, bir konuyu sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya koyma ve irdeleme becerisi kazanmışlardır. 3- Deneysel çalışmalarda; sistem kurma, sonuç alma ve sonuçları tablo, grafik vb. yollarla değerlendirme becerilerini kazanmışlardır. 4- Yapılan bir çalışmanın tez formatında nasıl hazırlanacağını öğrenmiştir. 5- Bir sunu hazırlama ve yapılan çalışmayı başkalarına anlatabilme ve aktarabilme becerisini kazanmıştır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel Türk Sanatları belirli bir alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin 4 yıl boyunca derslerde gördüğü konulardan bir veya birkaçı üzerinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak, literatür taraması yoluyla bilgi ve dokümanı belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirmesini sağlamak, elde edilen teorik ve deneysel bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını sağlamak.
Dersin Amacı 8 yarıyıl sonunda öğrencinin edindiği becerile, aldığı bilgiler doğrultusunda ortaya özgün, farklı ve alanıyla ilgili yenilik getirebilecek çözüm önerileri oluşturan birproje ortaya koymak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitirme tezi konularının ve tez danışmanlarının belirlenmesi
2 Çalışma konusu kapsamında kuramsal ve kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi, araştırma sorusunun netleştirilmesi
3 Bitirme ödevi çatkısının belirlenmesi; içerik,amaç,kapsam,yöntem, özgün katkı
4 Çalışma kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
5 Çalışma kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
6 Çalışma konusu ve araştırma sorusu bağlamında, kavramsallaştırma- uygulama çalışmaları
7 Bitirme ödevi konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sunulması ve tartışılması
8 Bitirme ödevi konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması
9 Ara sınav. Bitirme ödevi konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması
10 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler. Uygulamaların biçim kazanması.
11 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler. Uygulamaların biçim kazanması.
12 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler. Uygulamaların biçim kazanması.
13 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler. Uygulamaların biçim kazanması.
14 Uygulamaların sunum aşamaları. Bitirme ödevinin posterinin hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 5
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 4
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 5
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 4
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 4
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 4
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 2
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 4
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 16 16
Sunum 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1 adet
Sınavlar 1 adet ara sınav 1 adet final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)