Ders Adı Serbest Torna Şekillendirme I
Ders Kodu CIN-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) YRD. DOÇ. DR. SERAP ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları • Tornada üretilebilecek ürünler tasarlar. • Tasarlanacak ürünleri belirler. • Ürünlerin özelliklerini irdeler. • Üretilecek ürünün çamurunu belirler. • Tasarımı uygular. • Uygulanan tasarımı sorgular ve sonuçlandırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Türk Kültür tarihi içinde seramiğin yerini belirleyip çağdaş sanat ile bağlantısını kurarak tasarımlarla desteklemek. 2. Geçmişten günümüze seramiği kavrayarak sentez yapabilmek. 3. Seramik sanatının geçmişten günümüze kadar kullanılan yöntemlerini bilmek. 4. Seramik tasarımların iki boyutlu yüzeylerden üç boyutlu yüzeylere çözümlenerek uygulanması. 5. Mesleki ve etik sorumluluk taşımak 6. Seramikle ilgili toplumsal ve evrensel boyutlarda bilgi ve beceri sahibi olmak, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Seramik sanatı içinde yer alan çamur tornasında şekillendirme işlemini öğrenmek, geçmişten günümüze geçen süreçte tornadan özgün tasarım ve uygulama yapabilme.
Dersin Amacı Seramik tornasının tarihçesi, tanımı, önemi, günümüzdeki durumu, Türkiye’nin her bölgesinde lokal olarak yapılma nedeni, geçmişten günümüze yaygın olarak yapılması, günümüzde teknolojik olanaklardan yararlanarak uygulamada oluşan farklılıklar, gelişimleri, yardımcı malzeme olarak kullanılan hammadde, makine, alet, gereçler, yapım ve bezeme tekniklerinden örnekler, kullanım alanları, sektör içinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.
WorkPlacement KULLANILMAKTADIR.
Hafta Konular  
1 Tornada yapılabilecek tasarımlar hakkında bilgilendirme. Bu konuda daha önce hazırlanan proje ve çalışmaların incelenmesi.
2 Tasarım çalışmaları ve projelerin belirlenmesi. Fonksiyonel tasarımlar, Artistik tasarımlar.
3 Hazırlanan tasarım ve projelerin değerlendirilmesi
4 Tasarımların (artistik,fonksiyonel)belirlenerek projenin başlatılması.
5 Maket hazırlama ve maket üzerinde üç boyutlu olarak değerlendirme.
6 Tasarımların tornada uygulama çalışmaları
7 Tasarımların tornada uygulama çalışmaları
8 Tasarımların tornada uygulama çalışmaları
9 Ekleme ve parçaların montajı
10 Proje uygulaması yapılan tasarımların kurutma ve pişirim öncesi değerlendirilmesi.
11 Hatalı ve yanlış tasarımların tekrar yapımı
12 Çalışmaların devamı
13 Pişirme ve sırlama
14 Proje sunumu ve dönem sonu değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 5 70
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar : Çobanlı Z., “Astar ve Astar Teknikleri” Yalgın A.R., “Anadolu’da Çok İptidai Çömlekçilik” Neriman G., Munsuz M.N., “Avanos Çömlekçiliği ve Kullanılan toprakların Bazı Teknolojik Özellikleri” Güngör G., “Anadolu’da İlkel Çömlekçilik” Galatalı A., “Toprağın ve Ateşin Ozanı” Anılanmert B., “Daha Çok Ateş” Çolakoğlu H., “Toprağın Erki” Mattison S., “The Complete Potter” Pottery Basics – Çömlekçilik “Jacqui Atkin” Peterson S., “Contemporary Ceramics” Çizer S., “Seramik Yapıyoruz”
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)