Ders Adı Tiyatro ve Estetik II
Ders Kodu DRA-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Evren Nazım ARAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanatsal kültürün kavranmasıyla birlikte insanların yaşamında estetik etkinliğin önemi de artmaktadır. Yapacağı tasarıma, sanatsal değerler katmak. Tasarımda estetik anlayış ve felsefesini karşı tarafa aktarmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat ve Estetik. Akımlar- türler. Estetik algı ve yansıması. Sanatsal estetik bakışın değerlendirilmesi, katkıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tiyatro ve estetik ilişkisinin kavratılması. Sanata bakış açısında estetik algının geliştirilmesi.
Dersin Amacı Eleştirinin nasıl ve ne biçimlerde yazılabileceğine dair temel bilgiler, uygulama aracılığıyla gösterilir. Dünya Tiyatrosu’nun çeşitli eğilimlerdeki tiyatro anlayışları estetik kapsamında değerlendirilir, günümüze estetik katkıları açıklanır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Estetik Nedir? Estetik ile sanat felsefesinin açılımı.
2 Güzellik nedir?Güzel olarak nitelediğimiz şeyi güzel yapan faktörler nelerdir?
3 Estetiğin Temel Kavramları. Tiyatro Estetik ilişkisi.
4 Estetikte kavramsal değerler. Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar.
5 Platon, Aristoteles Aristoteles.
6 Hegel,Kant.
7 Estetiğin Sınıflandırılması
8 Estetik yargıların genel geçerliğini temellendiren görüşler.
9 Akım ve türlerin estetikle ilişkisi.
10 Eleştiri kuramları ve estetik ilişkisi.
11 Gösterim sanatlarında sanatsal bakış.
12 Video örnekleri.
13 Metin örnekleri.
14 Estetiğin günümüzdeki konumu, genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tiyatro sanatı ve bilimi hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri oyunculuk, sahne tasarımı ve dramatik yazarlık alanında kullanabilmek. 0
2 Alanıyla ilgili gelişmeleri çağdaş Türk ve dünya tiyatrosuna katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek. 0
3 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak; bu değerleri dikkate alarak tiyatro sanatının sosyal, kültürel, estetik, politik ve ekonomik yerini tartışabilmek. 0
4 Tiyatro sanatının diğer sanatlarla ilişkisi çerçevesinde bilişim ve iletişim teknolojilerini yaratıcılık süreciyle ilişkilendirmek. 0
5 Oyunculuk, sahne tasarımı ve dramatik yazarlık alanında yaratıcı düşünce açısından yeni teknikler geliştirebilmek, özgün sanat yapıtı üretebilmek. 0
6 Yaşam boyu öğrenimine katkıda bulunacak nitelikte alanına ilişkin sorunları bilimsel, sanatsal yöntemlerle incelemek, verileri yorumlamak ve çözüm üretmek. 0
7 Ulusal ve uluslararası kültür- sanat ortamlarında sınama ve eleştiri-özeleştiri yapabilme yeterliliğini kazanmış olmak. 0
8 Bir tiyatro sanatçısı olarak amacını ve bu amacın hedef kitlesi için anlamını tanımlayabilmek ve ifade edebilmek. 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ÇAMURDAN, ESEN, Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, Mitos Boyut Yayınları., 1996 NUTKU, HÜLYA, Dramaturgi / Oyun Sanatbilimi, Mitos Boyut Yayınları, 2001 YÜCEL, TAHSİN, Eleştiri Kuramları, Türkiye İş B. Yayınları, 2007 MORAN, BERNA, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, 2007 İPŞİROĞLU, ZEHRA, Tiyatroda Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri, Papirüs Y., 2001 YÜKSEL, AYŞEGÜL, Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Mitos B. Y., 1995 ÖZÜAYDIN, UĞUR, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Estetik Düşünce, Mitos Boyut Y., 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)