Ders Adı Borçlar Hukuku
Ders Kodu HUK-629
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci borç kavramı ve kaynaklarını, borcun sona ermesini, alacaklı ve borçlunun hak ve yükümlülüklerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği borçlar hukuku genel hükümleri bağlamında özel hukuk borç ilişkileridir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Borç kavramı ve kaynakları, borcun sona ermesi, alacaklı ve borçlunun hak ve yükümlülükleri öğretilecektir.
Dersin Amacı Özel hukuka ait borç ilişkilerini genel olarak kavramak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Eksik borçlarda sorumluluk
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
4 Hukuki işlemden doğan borçlar
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
5 Sözleşme ve kuruluşu
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
6 Sözleşmenin geçerlilik şartları, Sözleşmenin geçersizliği
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
7 Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
8 Haksız fiilden doğan borç
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
9 Haksız fiilden doğan borç
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
10 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
11 Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
12 Takas, Zamanaşımı savunması, İbra
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
13 Alacaklı veya borçlunun birden fazla olması, şarta bağlı borçlar, cezai şart
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
14 Alacağın temliki, borcun nakli
  Ön Hazırlık: Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kayar, İsmail, Borçlar Hukuku (Genel hükümler, Özel borç ilişkileri), Detay, Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Beta, İstanbul, 2008. Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, Beta İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)