Ders Adı Türk Anayasa Hukuku
Ders Kodu HUF-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ayşe Yaman Kaplan Arş. Gör. Didem Erdoğan
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) 1982 Anayasasına göre devletin temel niteliklerini bilme, 2) 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini öğrenme,3) Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini kavrama, 4 Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü hal yönetimi, yargı organı, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)1982 Anayasasına göre devletin temel niteliklerini öğretmek 2) 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini öğretmek 3) Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini öğretmek, 4) Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Dersin Amacı 1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2016; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Mustafa Erdoğan, Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset, Hukuk Yayınları, Ankara 2016.
2 Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2016; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Mustafa Erdoğan, Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset, Hukuk Yayınları, Ankara 2016.
3 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
4 Temel Hak ve Hürriyetler
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
5 TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
6 Yasama Fonksiyonu, Yetkisi ve İşlemleri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
7 TBMM'nin Görev ve Yetkileri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
8 Cumhurbaşkanı, görev ve yetkileri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
9 Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
10 Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
11 Olağanüstü Hal Yönetimi
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
12 Yargı Organı
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
13 Anayasa Yargısı
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
14 Anayasanın Değiştirilmesi
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019; Abdurrahman Eren, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 1
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2016; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.
Diğer Kaynaklar Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2016; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.
Materyal
Dökümanlar Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa 2020; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2019 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2016; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)