Ders Adı Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Ders Kodu HUF-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Umut ULUSOY
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Medeni Hukukun temel konularını bilir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilir 3) Sorunlara çözüm üretebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği Medeni hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Medeni Hukukun temel konularını bilecektir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilecektir 3) Sorunlara çözüm üretebilecektir.
Dersin Amacı Medeni hukuk temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanma ve gerçek ve tüzel kişilerin her yönüyle hukuki ilişkilerini ve sonuçlarını ortaya koyabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun tanımı ve hukuk sistemleri.
2 Medeni Kanunun Tarihçesi ve özellikleri
3 Medeni Hukukun Kaynakları
4 Örf ve adet hukuku ve hükümleri
5 Medeni Kanunun uygulanması
6 İyiniyet ve hükümleri
7 İyiniyet ve hükümleri
8 Dürüstlük kuralı ve hükümleri
9 İspat yükü ve hükümleri
10 Gerçek kişilik, hükümleri, hak ve fiil ehliyeti
11 Kişiliğin korunması
12 Tüzel kişiler-Dernekler
13 Tüzel kişiler-Dernekler
14 Tüzel kişiler-Vakıflar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -Türk Özel Hukuku, Cilt 1 (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), Mustafa Dural, Suat Sarı, Filiz Kitabevi, 2019. -Türk Özel Hukuku, Cilt 2 (Kişiler Hukuku), Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Filiz Kitabevi, 2019.
Diğer Kaynaklar -Türk Özel Hukuku, Cilt 1 (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), Mustafa Dural, Suat Sarı, Filiz Kitabevi, 2019. -Türk Özel Hukuku, Cilt 2 (Kişiler Hukuku), Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Filiz Kitabevi, 2019.
Materyal
Dökümanlar -Türk Özel Hukuku, Cilt 1 (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), Mustafa Dural, Suat Sarı, Filiz Kitabevi, 2019. -Türk Özel Hukuku, Cilt 2 (Kişiler Hukuku), Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Filiz Kitabevi, 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)