Ders Adı Roma Hukuku
Ders Kodu HUF-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Prof.Dr. Haluk SONGUR
Dersin Yardımcıları 2-Arş.Gör.Fatma ÇİÇEKKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Roma hukukunun temel prensiplerini öğrenmek 2-Roma hukuku içeriğini öğrenmek 3-Roma hukukunun metodolojisini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma İmparatorluğunun kuruluşundan günümüze dek, hukuk müesseselerinin, kurallarının ve kavramlarının ortaya çıkışını ve gelişimini araştırmak ve günümüz hukukuna etkilerini anlamak, Roma hukukunun gelişimini etkileyen politik, ekonomik, sosyal ve tarihsel nedenleri göstermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Roma hukukunun temel prensiplerini öğretmek 2-Roma hukuku içeriğini öğretmek 3-Roma hukukunun metodolojisini öğretmek
Dersin Amacı Roma hukukundan günümüz hukukuna geçen müesseselerin ve normlarının gelişimini anlamak, Roma Hukukunun tarihini ve kaynaklarını incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Roma Hukukunun günümüzdeki önemi Roma Hukukunun sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: ROMA HUKUK DERS NOTLARI Ziya Umur, 2. Basi, 1990 İSTANBUL ROMA HUKUKU DERSLERİ BELGİN ERDOĞMUŞ , BÜLENT TAHİROĞLU İSTANBUL 2009
2 Genel hükümler
  Ön Hazırlık: ROMA HUKUKU DERSLERİ BELGİN ERDOĞMUŞ , BÜLENT TAHİROĞLU İSTANBUL 2009
3 Hukuki işlemler
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
4 Kişiler Hukuku
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
5 Patria Potestas
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
6 Aile Hukuku
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
7 Romada vatandaşlık
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
8 Hısımlık
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
9 Hısımlık
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
10 Tüzel kişilik
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
11 Stipulatio, kefalet
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
12 Patria Potestas doğumu
  Ön Hazırlık: Roma Hukukundan Günümüze Velayet - Vesayet Hukuku, Seldağ Güneş Ceylan / Yetkin Yayınevi 2004 ANKARA
13 Vesayet, kayyımlık
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
14 Manus, Dos, Butlan
  Ön Hazırlık: Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 5
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1-ROMA HUKUK DERS NOTLARI, Ziya Umur, 2. Basi, 1990 İSTANBUL 2-ROMA HUKUKU DERSLERİ, BELGİN ERDOĞMUŞ , BÜLENT TAHİROĞLU, İSTANBUL 2009 3-Roma Hukuku, Özcan Karadeniz Çelebican, 2008 ANKARA Yetkin Yayınevi 4-Roma Hukukundan Günümüze Velayet - Vesayet Hukuku, Seldağ Güneş Ceylan / Yetkin Yayınevi, 2004 ANKARA
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)