Ders Adı İdare Hukuku
Ders Kodu HUF-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk idari sistemini yakından tanır Hukuk insanı olarak memur hukukunu bilir Kamu yönetiminde tesis edilen işlem ve yapılan sözleşmeleri anlar Başarılı bir hukuk insanı olabilmenin en önemli şartının hukuk bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu yararı, kamu düzeni, kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk idari sistemini yakından tanımış olmak Hukuk insanı olarak memur hukukunu bilmek Kamu yönetiminde tesis edilen işlem ve yapılan sözleşmeleri anlamak Başarılı bir hukuk insanı olabilmenin en önemli şartının hukuk bilmek olduğunu anlamak
Dersin Amacı Hukuk insanlarının idare kavramı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, idari teşkilat bilgisini artırmak, kamu hizmeti görmekle yükümlü olan kamu görevlilerinin hukuki statülerini incelemek, yaptıkları idari işlem ve sözleşmelerin hukuki karşılığını göstermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yasama-Yürütme-Yargı ayrımı, idare kavramının bu ayrımda yeri, idarenin yetki ve görevleri
  Ön Hazırlık: -A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Ankara. -Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. -Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. -Ali D. Ulusoy, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa. -Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. -Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara.
2 İdare hukukunun tanımı, özellikleri, kaynakları, Adli idare ve idari rejim sistemleri ve farklılıkları
  Ön Hazırlık: -İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. -A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Ankara. -Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. -Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. -Ali D. Ulusoy, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa. -Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. -Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara.
3 İdari teşkilatlanma, ana ilkeler (merkezi yönetim, yerinden yönetim, idarenin bütünlüğü, kanuniliği, yetki genişliği) ve kamu tüzel kişiliği kavramı
  Ön Hazırlık: -A.Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin İdari Yapısı, Eskişehir. -Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul. -Nihat Kayar, Kamu Personel Yönetimi, Bursa.
4 Merkezi yönetim yapılanması (Başkent yapılanması, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanlığı politika kurulları, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Yardımcı kuruluşlar, Taşra yapılanması)
  Ön Hazırlık: Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
5 Yerinden yönetim yapılanması ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, yer yönünden yönetim kuruluşları
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa. Ahmet Ulusoy, Tekin Akdemir, Mahallî İdareler Teori – Uygulama – Maliye, Ankara. -Nuri Tortop, Mahalli İdareler, Ankara. -A.Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin İdari Yapısı, Eskişehir. -Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul. -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
6 İdarenin işlem türleri (bireysel işlemleri, genel düzenleyici işlemleri)
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
7 İdari işlem kavramı, idari işlemlerin unsurları.
  Ön Hazırlık: Emre Can, İdari İşlemin Şekil Unsuru, İstanbul. Onur Karahanoğulları, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık Ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara. Dilşat Yılmaz, İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Ankara. Güher Ulu, İdari İşlemin Yetki Unsuru, Ankara. Emre Can, İdari İşlemin Şekil Unsuru, İstanbul. Muhammed Göçgün, İdari İşlemin Konu Unsuru, İstanbul. Derya Deviner Erguvan, Yargı Kararları Işığında İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi Ve Geri Alma İstisnası, Ankara. Meral Yıldırım, İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu, İstanbul. Erdoğan Bülbül, İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul. Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü,Ankara.
8 İdari işlemin yürürlüğü, uygulanması ve sona ermesi.
  Ön Hazırlık: Emre Can, İdari İşlemin Şekil Unsuru, İstanbul. Onur Karahanoğulları, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık Ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara. Dilşat Yılmaz, İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Ankara. Güher Ulu, İdari İşlemin Yetki Unsuru, Ankara. Emre Can, İdari İşlemin Şekil Unsuru, İstanbul. Muhammed Göçgün, İdari İşlemin Konu Unsuru, İstanbul. Derya Deviner Erguvan, Yargı Kararları Işığında İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi Ve Geri Alma İstisnası, Ankara. Meral Yıldırım, İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu, İstanbul. Erdoğan Bülbül, İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul. Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü,Ankara.
9 İdarenin sözleşme türleri (özel hukuk sözleşmeleri, idari sözleşmeleri), idari sözleşmelerin özellikleri, türleri. İdari sözleşmelerin oluşum (ihale) süreci, uygulanması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları, sona ermesi
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
10 Kamu hizmeti kavramı, ilkeleri, hizmetin sunulması yöntemleri,
  Ön Hazırlık: -Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
11 İdarenin kamu düzenini sağlaması görevi, kolluk kavramı, idari-adli kolluk ayrımı, idari kolluk türleri, kolluğun yetkileri
  Ön Hazırlık: -Yücel Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara. -Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
12 Kamu görevlileri tanımı, statüleri, işe alınmaları, çalışmaları, memurluğun sona erme halleri, memurların disiplin hukuku ve yargılanmaları, sorumlulukları
  Ön Hazırlık: -Yücel Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara. -Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
13 Kamu malı kavramı, kamu mallarının sınıflandırılması, kamu mallarının kullanımı, kamu malı niteliğinin kazanılması ve kaybı, idarenin mal edinme yöntemleri ve özellikle kamulaştırma
  Ön Hazırlık: -Aydın Gülan, Kamu Mallarının Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, İstanbul. -Meltem Kutlu, İdari İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, İzmir. -Yücel Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara. -Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
14 İdarenin yargı organları dışında (siyasi, idari) denetimi ve idarenin sorumluluğu
  Ön Hazırlık: -Tuncay Armağan, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. -Cevdet Atay, Devlet Yönetimi ve Denetimi, İstanbul. -Aydın Gülan, Kamu Mallarının Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, İstanbul. -Meltem Kutlu, İdari İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, İzmir. -Yücel Oğurlu, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara. -Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 8 3 24
Sunum 3 8 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. -A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Ankara. -Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul. -Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara -Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. -Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. -Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
Diğer Kaynaklar -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. -A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Ankara. -Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul. -Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara -Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. -Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. -Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
Materyal
Dökümanlar -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. -A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, C.I, Ankara. -Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul. -Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara. -Halil Kalabalık, İdare Hukuku Dersleri Cilt- 1, Ankara -Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara. -Turan Yıldırım, İdare Hukuku, İstanbul. -Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara. -Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)