Ders Adı İdari Yargılama Hukuku
Ders Kodu HUF-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari yargı hakim adayları olabilir Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İdari yargı hakim adayları yetiştirmek Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturmak Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilmek
Dersin Amacı İdari yargılama hukuku ile ilgili temel ilke ve kuralları, yargılama süreci ve sonuçlarını, idari işlemlerin yargısal denetimini ve idari işlem ve eylemlerden doğan idari sorumluluğun tespit ve karara bağlanması süreçlerini baştan sona öğrenmek, böylece idari yargı alanında hakim olarak görev yapacaklar için iyi bir alt yapı oluşturmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İdari yargının doğuşu ve tarihsel gelişimi İdari yargı ve sistemler, idarenin yargısal denetimi ve sınırları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
2 İdari yargılama hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
3 İdari yargı örgütü, görev ve yetkileri
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
4 İdari yargıda görevliler (yargılamada görevli olanlar, yargılamaya yardımcı olanlar)
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
5 Genel olarak idari yargının görev alanı İdari yargının görev alanı dışında kalan idari uyuşmazlıklar
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
6 Yargı düzenleri arasında olası görev ve hüküm uyuşmazlıkları, uyuşmazlıkların çözüm yolları, Uyuşmazlık Mahkemesi, görev alanı, kararları, sonuçları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
7 İdari dava türleri ve İptal davaları İptal davasının özellikleri, şartları, iptal sebepleri
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
8 İptal davasında hukuku aykırılık (iptal) sebepleri İdari yargı mercilerinin iptal davasında verdiği kararlar ve sonuçları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
9 İptal kararlarının uygulanması (yerine getirilmesi)
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
10 İdari yargıda Tam Yargı Davaları Tam yargı davasının özellikleri, şartları Tam yargı davası bakımından idarenin sorumluluk sebepleri
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
11 Tam yargı davalarında idarenin kusurlu sorumluluğu (hizmet kusuru) ve kusursuz sorumluluğu halleri
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
12 Tam yargı davalarında verilen kararlar, sonuçları ve yerine getirilmesi
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
13 İdari yargıda kanun yolları İstinaf, istinaf sebepleri, başvuru usul ve esasları, sonuçları Temyiz, temyiz sebepleri, temyiz başvurusu usul ve esasları, sonuçları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
14 Yargılanmanın yenilenmesi, sebepleri, usul ve esasları, sonuçları
  Ön Hazırlık: Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 6 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 5
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul. A.Şeref Gözübüyük, Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi, Ankara. Zehreddin Aslan, Kahraman Berk, İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar, Alfa Yay. İstanbul. UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) Danıştay Dergileri Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
Diğer Kaynaklar Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul. A.Şeref Gözübüyük, Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi, Ankara. Zehreddin Aslan, Kahraman Berk, İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar, Alfa Yay. İstanbul. UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) Danıştay Dergileri Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
Materyal
Dökümanlar Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara. Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Yay. İstanbul. Halil Kalabalık, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yay. İstanbul. A.Şeref Gözübüyük, Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi, Ankara. Zehreddin Aslan, Kahraman Berk, İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar, Alfa Yay. İstanbul. UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı) Danıştay Dergileri Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)