Ders Adı Milletlerarası Hukuk II
Ders Kodu HUF-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1- Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Zehra Korkmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yollarını bilmek 2- Uluslararası hukukta sorumluluk kavramını öğrenmek 3- Uluslararası hukukta kuvvet kullanmanın şart ve sonuçlarını kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği ders kitapları ve uluslararası sözleşmeleri kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yollarını bilmek 2- Uluslararası hukukta sorumluluk kavramını öğrenmek 3- Uluslararası hukukta kuvvet kullanmanın şart ve sonuçlarını kavramak
Dersin Amacı 1-Uluslararası Hukukta sorumluluk kavramını ve sorumluluğun şartlarını öğretmek. 2-Misyon ve konsolosluk ilişkilerine dair uluslararası hukuk kurallarını kavratmak. 3- Uluslararası deniz hukuku kavramlarını ve düzenlemelerini aktarmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası Örgütler
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.
2 Birleşmiş Milletler ve Örgüt Yapısı
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.BM Web Sitesini inceleyiniz.BM Kurucu Andlaşmasının ilgili kısımlarını okuyunuz.
3 BM Güvenlik Konseyi
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.BM Web Sitesini inceleyiniz.BM Kurucu Andlaşmasının ilgili kısımlarını okuyunuz.
4 Uluslararası Adalet Divanı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.UAD Şartını okuyunuz.
5 Devletlerin Uluslararası Hukuktan Doğan Sorumlulukları I
  Ön Hazırlık: UHK tarafından yayınlanan Devletlerin Sorumluluğuna Dair Taslak maddeleri okuyunuz.
6 Devletlerin Uluslararası Hukuktan Doğan Sorumlulukları II
  Ön Hazırlık: UHK tarafından yayınlanan Devletlerin Sorumluluğuna Dair Taslak maddeleri okuyunuz.
7 Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü ve Diplomatik İlişkilere Dair Sözleşmeyi okuyunuz.
8 Arasınav (Vize)
9 Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku II
10 Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.
11 Deniz Hukuku I
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.BM Deniz Hukuku Sözleşmesini okuyunuz.
12 Deniz Hukuku II
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.BM Deniz Hukuku Sözleşmesini okuyunuz.
13 Deniz Hukuku III
  Ön Hazırlık: Ders kitabınızın ilgili bölümünü okuyunuz.BM Deniz Hukuku Sözleşmesini okuyunuz.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınevi, 36. Baskı, 2019 Yusuf Aksar, Uluslararası Hukuk II, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, 2019 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitapevi, 14. Baskı, 2017 Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı, 2015 Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Yetkin Kitapevi, 2005 Enver Bozkurt, Akif Kütükçü ve Yasin Poyraz, Devler Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Kitapevi, 2. Baskı, 2016 Malcolm Evans, International Law, Oxford University Press, 4th Edn, 2014
Diğer Kaynaklar Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınevi, 36. Baskı, 2019 Yusuf Aksar, Uluslararası Hukuk II, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, 2019 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitapevi, 14. Baskı, 2017 Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı, 2015 Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Yetkin Kitapevi, 2005 Enver Bozkurt, Akif Kütükçü ve Yasin Poyraz, Devler Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Kitapevi, 2. Baskı, 2016 Malcolm Evans, International Law, Oxford University Press, 4th Edn, 2014
Materyal
Dökümanlar Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınevi, 36. Baskı, 2019 Yusuf Aksar, Uluslararası Hukuk II, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, 2019 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitapevi, 14. Baskı, 2017 Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı, 2015 Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Yetkin Kitapevi, 2005 Enver Bozkurt, Akif Kütükçü ve Yasin Poyraz, Devler Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Kitapevi, 2. Baskı, 2016 Malcolm Evans, International Law, Oxford University Press, 4th Edn, 2014
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)