Ders Adı Borçlar Hukuk Genel Hükümler I
Ders Kodu HUF-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Gayenur ŞENEL
Dersin Öğrenme Çıktıları Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları listeleyebilir Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve borçların ifasını kavrayabilir Olay çalışması yapabilir Borç kaynakları ve sorumluluklarını analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Borç, borç ilişkisi kavramları; borcun kaynakları, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları listeleyebilir Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve borçların ifasını kavrayabilir Olay çalışması yapabilir Borç kaynakları ve sorumluluklarını analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk Borçlar Hukukunun genel konuları içinde yer alan üç değişik borç kaynağını incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Borçlar Hukukunun konusu, bazı temel kavramlar, borç ilişkisinin nitelikleri
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
2 Borcun Kaynakları, Hukuki İşlemler ve Sözleşmeler, Sözleşme Türleri
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
3 Sözleşmelerin kurulması, öneri ve kabul, sözleşme görüşmelerinde tarafların yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
4 Sözleşmenin Geçerliliği için Aranan Şartlar (Bütün Sözleşmelerde)
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
5 Sözleşmenin Geçerliliği için Aranan Şartlar (Bazı Sözleşmelerde)
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
6 Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü Halleri, Sözleşme Yapma Zorunluluğu +Kısa Sınav
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
7 Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması. Tek Taraflı İrade Beyanı ile Borç İlişkisi Kurulması. Sebebi Gösterilmeden Borç İkrarı. Temsil, Temsil Türleri[Ara Sınav Haftası]
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
8 Temsilin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
9 Borçların ifası
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
10 İfa zamanı, ifa yeri, ifanın ispatı. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
11 Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
12 Borcun ifa edilmemesinin sonuçları
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
13 Borçların sona ermesi ve zamanaşımı
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
14 Borçların sona ermesi ve zamanaşımı+ Kısa Sınav
  Ön Hazırlık: Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul. YAN KAYNAKLAR: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I,Legal Yayıncılık, İstanbul 2015 Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2014 Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, 2016
Diğer Kaynaklar Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul. YAN KAYNAKLAR: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I,Legal Yayıncılık, İstanbul 2015 Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2014 Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, 2016
Materyal
Dökümanlar Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul. YAN KAYNAKLAR: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I,Legal Yayıncılık, İstanbul 2015 Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2014 Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, 2016
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)