Ders Adı Hukuk Sosyolojisi
Ders Kodu HUF-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları Yılmaz ŞAHİN
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Hukuk nosyonu edinir. 2-Hukuk ve suçun toplumsal durumla bağıntısını öğrenir. 3-Hukuk ve suç sosyolojisine ait teorileri öğrenir. 4-Hukuk ve suç olgusunun toplumsal değişmeyle ilişkisini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyolojik düşüncenin gelişimi; sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar; sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi; toplumsal yapı (statü, toplumsal rol) , toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyokültürel değişme (değişmenin şartları ve etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz toplumlarında tabakalaşma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hukuk nosyonu edinmek. 2-Hukuk ve suçun toplumsal durumla bağıntısını öğrenmek 3-Hukuk ve suç sosyolojisine ait teorileri öğrenmek 4-Hukuk ve suç olgusunun toplumsal değişmeyle ilişkisini öğrenmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin sosyal ortamlardaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması beklenmektedir. Ders Öğrencilerin, hukuk ve suç olgusunun toplumsal durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş:Hukuk konusunda genel bir değerlendirme Hukuka ilişkin temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Hukukun özellikleri, amaçları, hukukun kaynakları olarak din ve ahlak
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Hukuk Yaptırımları, Hukuk sistemleri, kanunlaştırma hareketleri
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Türkiye'de Hukuk sistemi
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Hukuk ve toplumsal değişme, Türk hukuk sistemindeki değişmeler
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Hukuk sosyolojisinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Hukuk sosyolojisinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Hukuk ve kültür
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Hukuk sosyolojisinde okullar: Marksist okul, Yararcı okul, sosyolojik okul, Tarihçi okul
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Suç kavramı, toplumsal anlamı Kriminoloji hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Suç teorileri: Biyolojik teoriler, Psikolojik teoriler, Sosyolojik teoriler,
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Suçların sınıflandırılması, Suç türleri
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Suçun sosyolojik boyutları: Eğitim ve suç, Meslekler ve suç
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Türkiye'de suç
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 2
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Bal, H. 2006; Hukuk Sosyolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
Diğer Kaynaklar Dönmezer, S. 1994; Kriminoloji, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul Topçuoğlu, H. 1984; Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Işın Yayınları, Ankara Gürkan, Ülker, 1999; Hukuk Sosyolojisine Giriş,Siyasal Kitabevi,Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)