Ders Adı Hukuk Metodolojisi
Ders Kodu HUF-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Mantık ve hukuk bilimi arasındaki ilişkinin kavranması, analitik düşünme yeteneğinin verilmesi, böylece problem çözme ve konuyu delillendirme yeteneğinin elde edilmesi, 2-Pratik çalışmalar ile hukuk normunun mantıki analizlerini yapılması, iddia ve savunma boyutunun oluşumunda bunları kullanılması, 3-Çok boyutlu düşünülebilmesi ve buna göre ihtimallerin hesap edebilmesi, olayları ve aralarındaki ilişkilerin görülüp sonuçlarının öngörülebilmesi, 4-Hukukun evrensel ilkelerine ve kurallara uygun muhakeme yeteneği yüksek bireylerin yetiştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğinde, hukukta mantık kuralları ve muhakeme yapabilme yeteneği, hukuk boşluğunun doldurulması sorunu ve kural içi boşluktan farkı, hukuk kurallarının yorumlanması ve yorum yöntemleri gibi konular yer almaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Mantık ve hukuk bilimi arasındaki ilişkinin ve analitik düşünme yeteneğinin verilmesi, 2-İddia ve savunma metodunun öğretilmesi, 3-Çok boyutlu düşünme öğretilmesi, 4-Hukuk metodlarını kulannan iyi bir hukukçu yetiştirilmesi,
Dersin Amacı Genel olarak sosyal bilimlerde metot sorununa değinmek, ayrıca hukuki uyuşmazlıklar karşısında nasıl bir çözüm yoluna gidebileceklerini, çözüme ulaşırken kullanabilecekleri yorum ve yöntemleri öğretmek, pratik uygulamalarını gerçekleştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun öğretimi, mantık ve hukuk bilgisi arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
2 Bilginin sınıflandırılması ve bilimsel yöntemleri
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
3 Hukuk bilgisinin ve hukukta yöntemin önemi
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
4 Hukukta kaynaklar ve kaynakların değerlendirilmesi, hukukun bilgi kaynaklarının taranması, kaynaklara ulaşma ve kaynakların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
5 Soyut ve somut hukuk problemlerinin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
6 Hukuk problemlerinin tespiti ve çözülmesi aşamaları, Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesinde pratik çalışmaların, yargı kararlarının önemi ve yeri (örnek yargı kararlarının analizleri)
  Ön Hazırlık: -Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. -Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara.
7 Hukukun Fonksiyonları ve Fonksiyonlar Arasındaki Zıt İlişkiler
  Ön Hazırlık: - Metodoloji dersimiz için öngördüğümüz çalışma kitaplarının okunmasından önce ‘Hukuka Giriş’ ve/veya ‘Hukuk Başlangıcı’ kitaplarındaki ‘hukukun fonksiyonları’ ya da ‘hukukun amaçları’ konularının yeniden okunması ön hazırlık için önemlidir. Ardından derse ait birincil kaynaklardan ilgili konu başlıklarına dair okuma yapılması, yine konunun anlaşılmasına yardımcı olabilecek sosyoloji ve hukuk sosyolojisine dair eserlere başvurulmalıdır. - Gökhan Antalya, Hukuk Teorisi, C.1, 2019. * (Kaynak kitaplarına ve kütüphanelere ulaşmakta zorluk çeken arkadaşlarımız için sanal kütüphaneler: Turcademy- https://www.turcademy.com/tr Idealonline- www.idealonline.com / hiperkitap- http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww * SDÜ ana sayfasında dışarıdan kütüphaneye nasıl bağlanacağınıza dair bilgilendirme bulunmaktadır. http://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/kampus-disi-erisim-ayarlari-guncellendi-29726h.html
8 Hukukun Kavranması – Tek Boyutlu Kavramanın Güçlüğü ve Hukuka Uygunluğun Sağlanmasında Ölçütler
  Ön Hazırlık: *S.Ertan Tağman, Bilimsellik Ölçütü Olarak Açıklamanın Doğası, Dört Öge Dergisi, Y.6, Sy.12, 2017 - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567813 *Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 2012. *Sercan Gürler, Vecdi Aral’da Hukukun Bilimselliği Sorunu, Dokuz Eylül HFD. C.18, 2017. *Tarık Özbilgen, Hukukun Anlamı, İÜ.HFM. C.50, 1984 - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/95862 *Sevtap Metin, Yeniden Doğal Hukuk Modellemesi John Finnis İÜ.HFM, C.62, 2004. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/95916 *H.Dilara Ağaoğlu Canay, Hukuk ve Müzik, AÜ. SBE, Doktora Tezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YpPQm2cEHGNH79dHYz168A&no=4ur7UyEY_JVFjFTCnKHzzA *Yunus Anıl Yılmaz, Kahramanın Oluşumu, Hukuk Kuramı, C.2, S.3, 2015 S.Keyman, Hukukta Bir Tanım Denemesi, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, HFSA 1997.
9 Formel ve Normatif Hukuk Teorileri
  Ön Hazırlık: *Gökhan Antalya, Hukuk Teorisi, C.1, 2019. *Sururi Aktaş, Prosedürel Doğal Hukuk, Lon L.Fuller’in Hukuk Kavramı, 2011. *Rukiye Akkaya Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, 2011. *Vecdi Aral, Kelsen’in Hukuk Anlayışı, İÜ. HFM. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96165
10 Hukuk ve Dil İlişkisi
  Ön Hazırlık: *Gökhan Antalya, Hukuk Teorisi, C.1, 2019. * Ali Osman Gündoğan, Bilim dili Olarak Türkçe
11 Retorik, Safsata ve Belagat
  Ön Hazırlık: Bölüm konu başlığında geçen ‘Retorik’, ‘Safsata’ ve ‘Belagat’ ile ‘Hitabet’ hakkında ansiklopedik araştırmalar yapılması önerilir Ayrıca başarılı olduğu genel kabul görmüş ‘savunma sahneleri’ içeren yerli/yabancı filmlerin izlenmesi önerilir. Örneğin; *Lee Harper’in romanından uyarlanan To Kill a Mockinbird (Bülbülü Öldürmek-1962) *Oliver Stone’un yönettiği JFK (JFK-Kapanmayan Dosya-1991) *Norman Jewison’un yönettiği And Justice For All (Herkes için Adalet-1979)
12 Hukuk Normu ve Teoriler
  Ön Hazırlık: *Gökhan Antalya, Hukuk Teorisi, C.1, 2019. *Yasemin Işıktaç, Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması, Filiz, 2004. * Ertuğrul Uzun, Hukuk Göstergebilimi, Nora (2017) *Yahya Berkol Gülgeç, Normlar Hiyerarşisi, 12 Levha, 2018.
13 Argümantasyon Teorisi
  Ön Hazırlık: * Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora, 2016. * Eugenio Bulygin, Hukuki Argümantasyon Kuramına Karşı Normatif Pozitivizm, (Çev.Gökçe Çataloluk), İÜ.HFM. C.66 (2008)
14 Hukuk ve Mantık İlişkisi
  Ön Hazırlık: * Gökhan Antalya, Hukuk Teorisi, C.1, 2019. * Roberto Vernengo, Hukuk Mantık İlişkisi (Hukuksal Önermenin Mantıksal Yorumu), (Çev.Haluk Songur), SDÜ İlahiyat FD. S.10 (2003) * Selma Çetiner Baktır, Yargı Kararlarının Hukuka Uygunluğu, http://www.etiksempozyumu.sakarya.edu.tr/etik/2.2/Baktir.pdf
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 12 12
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu *KAYNAKLAR - Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. - Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara. - Ahmet M.Güneş, Hukuk Metodolojisi, Ekin Kitabevi, (3.Bası), 2020 - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yusuf Karakoç, “Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi”, HFSA, 26.Kitap, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI Sempozyumu, 2012. - Adnan Koşum, “Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslam Hukuku”, AÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.47, Sy.1, 2006. - Manfred Rehbinder, “Hukukun Toplumsal Fonksiyonları”, (Çev.Ülker Gürkan), AÜHFD, C.28, Sy.1. 1971. - Yasemin Işıktaç, Bir İmkan Olarak Sözleşme Hukuku. - David A. Funk, “Major Functions of Law in Modern Society Featured”, Case Western Reserve Law Review, Vol.23, Issue.2, 1972. - SAGE, An Introduction to Law and Society, Chapter 1, Sage Publications, 2018. - Ders notu olarak açık kaynakta paylaşılan Yasemin Işıktaç hocanın notları: http://isiktac.com/?cat=16 - Leslie Green, ‘The Functions of Law’, https://www.academia.edu/33802165/The_Functions_of_Law - World Development Report (2017), ‘The Role of Law’ (Chapter 3), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507_Ch03.pdf?sequence=35&isAllowed=y - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yasemin Işıktaç, Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu, Gazi HFD. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_16.pdf - Yasemin Işıktaç, Hukukun Çok Boyutlu Tanımı ve Yarattığı İmkanlar, Pasajlar Dergisi, 2019. https://www.academia.edu/38231365/Hukukun_%C3%87ok_Boyutlu_Tan%C4%B1m%C4%B1_ve_Yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1_%C4%B0mk%C3%A2nlar_Yasemin_Is_%C4%B1ktac_ - Ali Şafak Balı, Hukukun Bilimselliği Sorunu, Selçuk HFD (2004) - Jack P.Gibbs, Hukuk Tanımları ve Ampirik Sorular, (Çev.M.Tevfik Özcan), İÜ.HFM. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C4DB88621035440CAAD1EE0C5B30839E?doi= - Saim Üye, Hukuku Harita Metaforu ile Anlamak, Ankara Barosu Dergisi, 2013. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-6.pdf - Ali Şafak Balı, Hukukun Meşruluğu, HFSA 16. http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/02/HFSA16-Bal%C4%B1.pdf - Ahmet Gürbüz, Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi, http://www.bingol.edu.tr/documents/HEDBKHEVA%C3%96%20(Akademi%20i%C3%A7in%2C%20d%C3%BCzeltilmi%C5%9F).pdf - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi, (Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi, Selçuk HFD, C.5, 1996. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/261894 - Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, 1998. http://www.anayasa.gen.tr/hgtg.htm - Vecdi Aral, İnsan ve Norm, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sercan Gürler, Çağdaş Hukuki Formalizm ve Ernest Weinrib’in Yaklaşımı, İÜ.HFM, C.66 (2008) - Müslüm Akıncı, Normatif Düzen Kalitesi, İnönü Üni. HFD. C.3, 2012. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208408 - Mihriban Şenses, Hans Kelsen’e ve Hukuki Pozitivizme Dair Bir Eleştiri Denemesi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018. http://ibaness.org/bnejss/2018_04_04/14_Senses.pdf - İlhan Dağdelen, Devlet Bilimi Metodolojisi ‘Hans Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Devlet Anlayışı, İnsan Bilimleri Dergisi, 2004. www.j-humansciences.com›ojs›index.php›IJHS›article›download - Levent Köker, Hukuk, Norm, Ahlak, Toplum; Hukuki Pozitivizm ve Eleştirileri, Hukuk Politik, https://www.hukukpolitik.com.tr/2016/05/24/hukuk-norm-ahlak-toplumhukuki-pozitivizm-elestirileri/ - Timothy Endicott, Hukuk ve Dil, (Çev.Furkan Kararmaz), Akdeniz HFD. C.4 (2014) - Selim Erdin, Yasaların Dili, AÜ.HFD. - Hayrettin Ökçesiz, Hukuk ve Dil, Argumentum, Y.2, S.14 (1991). - Gökhan Yavuz Demir, Edebi Bir Tür Olarak Hukuk, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015). - İbrahim Ahmet Aydemir Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar I, Belleten (2010) - Işıl İnce Özyıldırım, Türk Yasa Dili, Hacettepe Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1. - Bülent Çiftpınar, Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.5. (2008) http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/ciftpinar_bulent.pdf - İbrahim Emiroğlu, Muğalata Nedir? DEÜ. İlahiyat FD. (1994.) - Atakan Altınörs, Platon ile Aristoteles’in Retorik Anlayışlarının Karşılaştırılması, Ekev Akademi Dergisi, (2011). - Alev Alatlı (Resmi İnternet Sitesi) ‘Düşünme Süreçleri’ https://www.alevalatli.com.tr/category/yazilar/dusunme_surecleri/ - Ahmet Çadırcı, Retorik-Aristoteles, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2010-1/19.pdf - Gökçe Çataloluk, Platon’un Gorgias Diyalogunda Hukuk ve Retorik, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95674 - Türkan Fırıncı, Platon’da Retorik Kavramı, Ethos:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, (2011) http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Platon.pdf - Metin Bal, Aristoteles’e Göre Retorik, Özne Dergisi, (2010) http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Aristotelese_Gore_Retorik_metin_bal.pdf - Emel Sünter, Farabi’nin Retorik Anlayışının Özgünlüğü, Beytulhikme, C.9 (2019) http://www.beytulhikme.org/Makaleler/531150826_16_Sunter_(1155-1174).pdf - Nilüfer Rüzgar, Ali Akdemir, Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması, Journal of Business Research Turk, (2017) https://isarder.org/2017/vol.9_issue.2_article14_full_text.pdf - Muharrem Kılıç, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı (Norm-Anlam-Yorum), Yetkin (2018) - Oktay Uygun, Hukuk Teorileri, 12 Levha (2017) - Niyazi Öktem, Hukuksal Pozitivizm Akımı. - Berke Özenç, Hukuk Devleti, Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İletişim (2014) - Rabia Sağlam, Hukuk Biliminin Yapıbozumsal Okuması, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sururi Aktaş, İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan HFD. C.13 (2009) - Şefik Taylan Akman, Hukuk Politika İlişkisi Bağlamında Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi AÜ.HFD, C.61 (2012) - Müslüm Turan, Hukuka Antropolojik Temel Verme Girişimleri ve Genel Bir Kritik, Amme İdaresi Dergisi, C.33 (2000) - Sara Çelik, Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, Doruk, (2008) - Ülker Gürkan, Hukuksal Realizm Akımı, Sevinç, (1967) - Ahmet Ulvi Türkbağ, Amerikan Hukuki Realizm Akımı, İÜ.HFM, C, 63, (2000). - Ertuğrul Uzun, “Amerikan Hukukî Realizmi”, Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Teknik Yay. (2004) - Manuel Atienza, Hukukta Argümantasyon (Çev. Ertuğrul Uzun), Hukuk Kuramı, C.1, S.4 (2004). - Abdullah Dinçkol, Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu, HFSA 25. - Açık Ders, Felsefi Terimler ve Metotlar (Argüman Nedir?) - Taner Emre Yardımcı, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, 12 Levha, (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem – Mantık, Vedat Kitapçılık (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem, Journal of Yaşar University, C.8, 2013. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/6-Rona-SEROZAN.pdf - Durmuş Günay, Mantık, Hukuk ve Yargı İlişkisi Üzerine, https://www.researchgate.net/publication/317661776_Mantik_Hukuk_ve_Yargi_Iliskisi_Uzerine - Ahmet Haluk Atalay, Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır?, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015) https://hukukkurami.net/media/file/hukukmantigi.pdf - Muharrem Balcı, Hukuk Mantığı, - http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerI/83.pdf - Onur Karahanoğulları, Diyalektik Hukuk Bilimi Notları, Hacettepe HFD. C.5 (2015) http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S2makale11.pdf - Chafik Chehata, Hukuk Mantığı ve İslam Hukuku, (Çev.İbrahim Kafi Dönmez), İslam Tetkikleri Dergisi (1984) http://isamveri.org/pdfdrg/D227723/2014/2014_CHEHATAC.pdf *VİDEO - https://www.youtube.com/watch?v=ahoipMcUtrY (What is legal method?) - https://www.youtube.com/watch?v=o2oOGWo5bwQ (The functions of law) - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - AÖF, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, https://www.youtube.com/watch?v=A-yrgTeu-q0 - Erol İpekli, Dil Felsefesine Giriş, https://www.youtube.com/watch?v=oOEq9jKvuvQ - Lera Boroditsky, Dil Düşünce Şeklimizi Nasıl Etkiliyor? (TED-2017), https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=tr - Alev Alatlı-Mehmet Sayım Karacan, Safsata Kılavuzu, https://www.youtube.com/watch?v=HDDF5HHayO0 - Hayatı Boyunca Sadece Bir Dava Kaybeden Avukat Petroçelli https://www.youtube.com/watch?v=-IxRxyz1TKM - Kadın Kokusu filminde Frank Slade (Al Pacino) Charlie’yi savunuyor https://www.dailymotion.com/video/xda8ch - Faruk Erem, Bir Ceza Avukatının Anıları (TRT), https://www.youtube.com/watch?v=esXsy1BP-fM - Ertuğrul Uzun, Yargıda Argümantasyon Sorunu, Türk Ceza Hukuku Derneği-İstanbul Barosu Pazartesi Forumu (2018) - https://www.youtube.com/watch?v=eg0O3w76lWU - Michael Sandel, What’s the right thing to do? https://www.ted.com/talks/michael_sandel_what_s_the_right_thing_to_do *SUNU - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - Ahmet Ulvi Türkbağ, Hukuk Eğitiminin Etik Boyutu, https://prezi.com/q2wsou0m44u9/hukuk-egitiminin-etik-boyutu/ - Özlem Nedime, Retorik, https://prezi.com/tquifnieojzr/retorik/ - Hukuksal Realizm, https://slideplayer.biz.tr/slide/11881106/ - Demet Şahin, Bilimsel Argümantasyon, https://prezi.com/ckdc0qrhr170/bilimsel-argumantasyon/ - Şevket Kurt, Mantık Hataları Hukukta Nasıl Kullanılır https://medium.com/@svktkurt/mantik-hatalari-hukukta-nasil-kullanilir-5d7e49681a4b
Diğer Kaynaklar *KAYNAKLAR - Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. - Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara. - Ahmet M.Güneş, Hukuk Metodolojisi, Ekin Kitabevi, (3.Bası), 2020 - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yusuf Karakoç, “Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi”, HFSA, 26.Kitap, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI Sempozyumu, 2012. - Adnan Koşum, “Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslam Hukuku”, AÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.47, Sy.1, 2006. - Manfred Rehbinder, “Hukukun Toplumsal Fonksiyonları”, (Çev.Ülker Gürkan), AÜHFD, C.28, Sy.1. 1971. - Yasemin Işıktaç, Bir İmkan Olarak Sözleşme Hukuku. - David A. Funk, “Major Functions of Law in Modern Society Featured”, Case Western Reserve Law Review, Vol.23, Issue.2, 1972. - SAGE, An Introduction to Law and Society, Chapter 1, Sage Publications, 2018. - Ders notu olarak açık kaynakta paylaşılan Yasemin Işıktaç hocanın notları: http://isiktac.com/?cat=16 - Leslie Green, ‘The Functions of Law’, https://www.academia.edu/33802165/The_Functions_of_Law - World Development Report (2017), ‘The Role of Law’ (Chapter 3), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507_Ch03.pdf?sequence=35&isAllowed=y - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yasemin Işıktaç, Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu, Gazi HFD. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_16.pdf - Yasemin Işıktaç, Hukukun Çok Boyutlu Tanımı ve Yarattığı İmkanlar, Pasajlar Dergisi, 2019. https://www.academia.edu/38231365/Hukukun_%C3%87ok_Boyutlu_Tan%C4%B1m%C4%B1_ve_Yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1_%C4%B0mk%C3%A2nlar_Yasemin_Is_%C4%B1ktac_ - Ali Şafak Balı, Hukukun Bilimselliği Sorunu, Selçuk HFD (2004) - Jack P.Gibbs, Hukuk Tanımları ve Ampirik Sorular, (Çev.M.Tevfik Özcan), İÜ.HFM. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C4DB88621035440CAAD1EE0C5B30839E?doi= - Saim Üye, Hukuku Harita Metaforu ile Anlamak, Ankara Barosu Dergisi, 2013. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-6.pdf - Ali Şafak Balı, Hukukun Meşruluğu, HFSA 16. http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/02/HFSA16-Bal%C4%B1.pdf - Ahmet Gürbüz, Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi, http://www.bingol.edu.tr/documents/HEDBKHEVA%C3%96%20(Akademi%20i%C3%A7in%2C%20d%C3%BCzeltilmi%C5%9F).pdf - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi, (Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi, Selçuk HFD, C.5, 1996. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/261894 - Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, 1998. http://www.anayasa.gen.tr/hgtg.htm - Vecdi Aral, İnsan ve Norm, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sercan Gürler, Çağdaş Hukuki Formalizm ve Ernest Weinrib’in Yaklaşımı, İÜ.HFM, C.66 (2008) - Müslüm Akıncı, Normatif Düzen Kalitesi, İnönü Üni. HFD. C.3, 2012. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208408 - Mihriban Şenses, Hans Kelsen’e ve Hukuki Pozitivizme Dair Bir Eleştiri Denemesi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018. http://ibaness.org/bnejss/2018_04_04/14_Senses.pdf - İlhan Dağdelen, Devlet Bilimi Metodolojisi ‘Hans Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Devlet Anlayışı, İnsan Bilimleri Dergisi, 2004. www.j-humansciences.com›ojs›index.php›IJHS›article›download - Levent Köker, Hukuk, Norm, Ahlak, Toplum; Hukuki Pozitivizm ve Eleştirileri, Hukuk Politik, https://www.hukukpolitik.com.tr/2016/05/24/hukuk-norm-ahlak-toplumhukuki-pozitivizm-elestirileri/ - Timothy Endicott, Hukuk ve Dil, (Çev.Furkan Kararmaz), Akdeniz HFD. C.4 (2014) - Selim Erdin, Yasaların Dili, AÜ.HFD. - Hayrettin Ökçesiz, Hukuk ve Dil, Argumentum, Y.2, S.14 (1991). - Gökhan Yavuz Demir, Edebi Bir Tür Olarak Hukuk, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015). - İbrahim Ahmet Aydemir Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar I, Belleten (2010) - Işıl İnce Özyıldırım, Türk Yasa Dili, Hacettepe Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1. - Bülent Çiftpınar, Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.5. (2008) http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/ciftpinar_bulent.pdf - İbrahim Emiroğlu, Muğalata Nedir? DEÜ. İlahiyat FD. (1994.) - Atakan Altınörs, Platon ile Aristoteles’in Retorik Anlayışlarının Karşılaştırılması, Ekev Akademi Dergisi, (2011). - Alev Alatlı (Resmi İnternet Sitesi) ‘Düşünme Süreçleri’ https://www.alevalatli.com.tr/category/yazilar/dusunme_surecleri/ - Ahmet Çadırcı, Retorik-Aristoteles, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2010-1/19.pdf - Gökçe Çataloluk, Platon’un Gorgias Diyalogunda Hukuk ve Retorik, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95674 - Türkan Fırıncı, Platon’da Retorik Kavramı, Ethos:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, (2011) http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Platon.pdf - Metin Bal, Aristoteles’e Göre Retorik, Özne Dergisi, (2010) http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Aristotelese_Gore_Retorik_metin_bal.pdf - Emel Sünter, Farabi’nin Retorik Anlayışının Özgünlüğü, Beytulhikme, C.9 (2019) http://www.beytulhikme.org/Makaleler/531150826_16_Sunter_(1155-1174).pdf - Nilüfer Rüzgar, Ali Akdemir, Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması, Journal of Business Research Turk, (2017) https://isarder.org/2017/vol.9_issue.2_article14_full_text.pdf - Muharrem Kılıç, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı (Norm-Anlam-Yorum), Yetkin (2018) - Oktay Uygun, Hukuk Teorileri, 12 Levha (2017) - Niyazi Öktem, Hukuksal Pozitivizm Akımı. - Berke Özenç, Hukuk Devleti, Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İletişim (2014) - Rabia Sağlam, Hukuk Biliminin Yapıbozumsal Okuması, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sururi Aktaş, İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan HFD. C.13 (2009) - Şefik Taylan Akman, Hukuk Politika İlişkisi Bağlamında Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi AÜ.HFD, C.61 (2012) - Müslüm Turan, Hukuka Antropolojik Temel Verme Girişimleri ve Genel Bir Kritik, Amme İdaresi Dergisi, C.33 (2000) - Sara Çelik, Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, Doruk, (2008) - Ülker Gürkan, Hukuksal Realizm Akımı, Sevinç, (1967) - Ahmet Ulvi Türkbağ, Amerikan Hukuki Realizm Akımı, İÜ.HFM, C, 63, (2000). - Ertuğrul Uzun, “Amerikan Hukukî Realizmi”, Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Teknik Yay. (2004) - Manuel Atienza, Hukukta Argümantasyon (Çev. Ertuğrul Uzun), Hukuk Kuramı, C.1, S.4 (2004). - Abdullah Dinçkol, Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu, HFSA 25. - Açık Ders, Felsefi Terimler ve Metotlar (Argüman Nedir?) - Taner Emre Yardımcı, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, 12 Levha, (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem – Mantık, Vedat Kitapçılık (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem, Journal of Yaşar University, C.8, 2013. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/6-Rona-SEROZAN.pdf - Durmuş Günay, Mantık, Hukuk ve Yargı İlişkisi Üzerine, https://www.researchgate.net/publication/317661776_Mantik_Hukuk_ve_Yargi_Iliskisi_Uzerine - Ahmet Haluk Atalay, Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır?, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015) https://hukukkurami.net/media/file/hukukmantigi.pdf - Muharrem Balcı, Hukuk Mantığı, - http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerI/83.pdf - Onur Karahanoğulları, Diyalektik Hukuk Bilimi Notları, Hacettepe HFD. C.5 (2015) http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S2makale11.pdf - Chafik Chehata, Hukuk Mantığı ve İslam Hukuku, (Çev.İbrahim Kafi Dönmez), İslam Tetkikleri Dergisi (1984) http://isamveri.org/pdfdrg/D227723/2014/2014_CHEHATAC.pdf *VİDEO - https://www.youtube.com/watch?v=ahoipMcUtrY (What is legal method?) - https://www.youtube.com/watch?v=o2oOGWo5bwQ (The functions of law) - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - AÖF, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, https://www.youtube.com/watch?v=A-yrgTeu-q0 - Erol İpekli, Dil Felsefesine Giriş, https://www.youtube.com/watch?v=oOEq9jKvuvQ - Lera Boroditsky, Dil Düşünce Şeklimizi Nasıl Etkiliyor? (TED-2017), https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=tr - Alev Alatlı-Mehmet Sayım Karacan, Safsata Kılavuzu, https://www.youtube.com/watch?v=HDDF5HHayO0 - Hayatı Boyunca Sadece Bir Dava Kaybeden Avukat Petroçelli https://www.youtube.com/watch?v=-IxRxyz1TKM - Kadın Kokusu filminde Frank Slade (Al Pacino) Charlie’yi savunuyor https://www.dailymotion.com/video/xda8ch - Faruk Erem, Bir Ceza Avukatının Anıları (TRT), https://www.youtube.com/watch?v=esXsy1BP-fM - Ertuğrul Uzun, Yargıda Argümantasyon Sorunu, Türk Ceza Hukuku Derneği-İstanbul Barosu Pazartesi Forumu (2018) - https://www.youtube.com/watch?v=eg0O3w76lWU - Michael Sandel, What’s the right thing to do? https://www.ted.com/talks/michael_sandel_what_s_the_right_thing_to_do *SUNU - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - Ahmet Ulvi Türkbağ, Hukuk Eğitiminin Etik Boyutu, https://prezi.com/q2wsou0m44u9/hukuk-egitiminin-etik-boyutu/ - Özlem Nedime, Retorik, https://prezi.com/tquifnieojzr/retorik/ - Hukuksal Realizm, https://slideplayer.biz.tr/slide/11881106/ - Demet Şahin, Bilimsel Argümantasyon, https://prezi.com/ckdc0qrhr170/bilimsel-argumantasyon/ - Şevket Kurt, Mantık Hataları Hukukta Nasıl Kullanılır https://medium.com/@svktkurt/mantik-hatalari-hukukta-nasil-kullanilir-5d7e49681a4b
Materyal
Dökümanlar *KAYNAKLAR - Yasemin Işıktaç, Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul. - Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara. - Ahmet M.Güneş, Hukuk Metodolojisi, Ekin Kitabevi, (3.Bası), 2020 - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yusuf Karakoç, “Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi”, HFSA, 26.Kitap, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI Sempozyumu, 2012. - Adnan Koşum, “Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslam Hukuku”, AÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.47, Sy.1, 2006. - Manfred Rehbinder, “Hukukun Toplumsal Fonksiyonları”, (Çev.Ülker Gürkan), AÜHFD, C.28, Sy.1. 1971. - Yasemin Işıktaç, Bir İmkan Olarak Sözleşme Hukuku. - David A. Funk, “Major Functions of Law in Modern Society Featured”, Case Western Reserve Law Review, Vol.23, Issue.2, 1972. - SAGE, An Introduction to Law and Society, Chapter 1, Sage Publications, 2018. - Ders notu olarak açık kaynakta paylaşılan Yasemin Işıktaç hocanın notları: http://isiktac.com/?cat=16 - Leslie Green, ‘The Functions of Law’, https://www.academia.edu/33802165/The_Functions_of_Law - World Development Report (2017), ‘The Role of Law’ (Chapter 3), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507_Ch03.pdf?sequence=35&isAllowed=y - Ali Şafak Balı, Hukuk Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunu, Çizgi, (2005) - Yasemin Işıktaç, Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu, Gazi HFD. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_16.pdf - Yasemin Işıktaç, Hukukun Çok Boyutlu Tanımı ve Yarattığı İmkanlar, Pasajlar Dergisi, 2019. https://www.academia.edu/38231365/Hukukun_%C3%87ok_Boyutlu_Tan%C4%B1m%C4%B1_ve_Yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1_%C4%B0mk%C3%A2nlar_Yasemin_Is_%C4%B1ktac_ - Ali Şafak Balı, Hukukun Bilimselliği Sorunu, Selçuk HFD (2004) - Jack P.Gibbs, Hukuk Tanımları ve Ampirik Sorular, (Çev.M.Tevfik Özcan), İÜ.HFM. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C4DB88621035440CAAD1EE0C5B30839E?doi= - Saim Üye, Hukuku Harita Metaforu ile Anlamak, Ankara Barosu Dergisi, 2013. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-6.pdf - Ali Şafak Balı, Hukukun Meşruluğu, HFSA 16. http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/02/HFSA16-Bal%C4%B1.pdf - Ahmet Gürbüz, Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi, http://www.bingol.edu.tr/documents/HEDBKHEVA%C3%96%20(Akademi%20i%C3%A7in%2C%20d%C3%BCzeltilmi%C5%9F).pdf - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi, (Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi, Selçuk HFD, C.5, 1996. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/261894 - Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş, 1998. http://www.anayasa.gen.tr/hgtg.htm - Vecdi Aral, İnsan ve Norm, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sercan Gürler, Çağdaş Hukuki Formalizm ve Ernest Weinrib’in Yaklaşımı, İÜ.HFM, C.66 (2008) - Müslüm Akıncı, Normatif Düzen Kalitesi, İnönü Üni. HFD. C.3, 2012. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208408 - Mihriban Şenses, Hans Kelsen’e ve Hukuki Pozitivizme Dair Bir Eleştiri Denemesi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018. http://ibaness.org/bnejss/2018_04_04/14_Senses.pdf - İlhan Dağdelen, Devlet Bilimi Metodolojisi ‘Hans Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı ve Devlet Anlayışı, İnsan Bilimleri Dergisi, 2004. www.j-humansciences.com›ojs›index.php›IJHS›article›download - Levent Köker, Hukuk, Norm, Ahlak, Toplum; Hukuki Pozitivizm ve Eleştirileri, Hukuk Politik, https://www.hukukpolitik.com.tr/2016/05/24/hukuk-norm-ahlak-toplumhukuki-pozitivizm-elestirileri/ - Timothy Endicott, Hukuk ve Dil, (Çev.Furkan Kararmaz), Akdeniz HFD. C.4 (2014) - Selim Erdin, Yasaların Dili, AÜ.HFD. - Hayrettin Ökçesiz, Hukuk ve Dil, Argumentum, Y.2, S.14 (1991). - Gökhan Yavuz Demir, Edebi Bir Tür Olarak Hukuk, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015). - İbrahim Ahmet Aydemir Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar I, Belleten (2010) - Işıl İnce Özyıldırım, Türk Yasa Dili, Hacettepe Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1. - Bülent Çiftpınar, Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.5. (2008) http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/ciftpinar_bulent.pdf - İbrahim Emiroğlu, Muğalata Nedir? DEÜ. İlahiyat FD. (1994.) - Atakan Altınörs, Platon ile Aristoteles’in Retorik Anlayışlarının Karşılaştırılması, Ekev Akademi Dergisi, (2011). - Alev Alatlı (Resmi İnternet Sitesi) ‘Düşünme Süreçleri’ https://www.alevalatli.com.tr/category/yazilar/dusunme_surecleri/ - Ahmet Çadırcı, Retorik-Aristoteles, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2010-1/19.pdf - Gökçe Çataloluk, Platon’un Gorgias Diyalogunda Hukuk ve Retorik, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95674 - Türkan Fırıncı, Platon’da Retorik Kavramı, Ethos:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, (2011) http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Platon.pdf - Metin Bal, Aristoteles’e Göre Retorik, Özne Dergisi, (2010) http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Aristotelese_Gore_Retorik_metin_bal.pdf - Emel Sünter, Farabi’nin Retorik Anlayışının Özgünlüğü, Beytulhikme, C.9 (2019) http://www.beytulhikme.org/Makaleler/531150826_16_Sunter_(1155-1174).pdf - Nilüfer Rüzgar, Ali Akdemir, Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması, Journal of Business Research Turk, (2017) https://isarder.org/2017/vol.9_issue.2_article14_full_text.pdf - Muharrem Kılıç, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı (Norm-Anlam-Yorum), Yetkin (2018) - Oktay Uygun, Hukuk Teorileri, 12 Levha (2017) - Niyazi Öktem, Hukuksal Pozitivizm Akımı. - Berke Özenç, Hukuk Devleti, Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İletişim (2014) - Rabia Sağlam, Hukuk Biliminin Yapıbozumsal Okuması, İÜ.HFM C.72 (2014) - Sururi Aktaş, İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan HFD. C.13 (2009) - Şefik Taylan Akman, Hukuk Politika İlişkisi Bağlamında Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi AÜ.HFD, C.61 (2012) - Müslüm Turan, Hukuka Antropolojik Temel Verme Girişimleri ve Genel Bir Kritik, Amme İdaresi Dergisi, C.33 (2000) - Sara Çelik, Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, Doruk, (2008) - Ülker Gürkan, Hukuksal Realizm Akımı, Sevinç, (1967) - Ahmet Ulvi Türkbağ, Amerikan Hukuki Realizm Akımı, İÜ.HFM, C, 63, (2000). - Ertuğrul Uzun, “Amerikan Hukukî Realizmi”, Çağdaş Hukuk Felsefesine Giriş, Teknik Yay. (2004) - Manuel Atienza, Hukukta Argümantasyon (Çev. Ertuğrul Uzun), Hukuk Kuramı, C.1, S.4 (2004). - Abdullah Dinçkol, Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu, HFSA 25. - Açık Ders, Felsefi Terimler ve Metotlar (Argüman Nedir?) - Taner Emre Yardımcı, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, 12 Levha, (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem – Mantık, Vedat Kitapçılık (2017) - Rona Serozan, Hukukta Yöntem, Journal of Yaşar University, C.8, 2013. https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/6-Rona-SEROZAN.pdf - Durmuş Günay, Mantık, Hukuk ve Yargı İlişkisi Üzerine, https://www.researchgate.net/publication/317661776_Mantik_Hukuk_ve_Yargi_Iliskisi_Uzerine - Ahmet Haluk Atalay, Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır?, Hukuk Kuramı, C.2, S.6 (2015) https://hukukkurami.net/media/file/hukukmantigi.pdf - Muharrem Balcı, Hukuk Mantığı, - http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerI/83.pdf - Onur Karahanoğulları, Diyalektik Hukuk Bilimi Notları, Hacettepe HFD. C.5 (2015) http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C5S2makale11.pdf - Chafik Chehata, Hukuk Mantığı ve İslam Hukuku, (Çev.İbrahim Kafi Dönmez), İslam Tetkikleri Dergisi (1984) http://isamveri.org/pdfdrg/D227723/2014/2014_CHEHATAC.pdf *VİDEO - https://www.youtube.com/watch?v=ahoipMcUtrY (What is legal method?) - https://www.youtube.com/watch?v=o2oOGWo5bwQ (The functions of law) - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - AÖF, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, https://www.youtube.com/watch?v=A-yrgTeu-q0 - Erol İpekli, Dil Felsefesine Giriş, https://www.youtube.com/watch?v=oOEq9jKvuvQ - Lera Boroditsky, Dil Düşünce Şeklimizi Nasıl Etkiliyor? (TED-2017), https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=tr - Alev Alatlı-Mehmet Sayım Karacan, Safsata Kılavuzu, https://www.youtube.com/watch?v=HDDF5HHayO0 - Hayatı Boyunca Sadece Bir Dava Kaybeden Avukat Petroçelli https://www.youtube.com/watch?v=-IxRxyz1TKM - Kadın Kokusu filminde Frank Slade (Al Pacino) Charlie’yi savunuyor https://www.dailymotion.com/video/xda8ch - Faruk Erem, Bir Ceza Avukatının Anıları (TRT), https://www.youtube.com/watch?v=esXsy1BP-fM - Ertuğrul Uzun, Yargıda Argümantasyon Sorunu, Türk Ceza Hukuku Derneği-İstanbul Barosu Pazartesi Forumu (2018) - https://www.youtube.com/watch?v=eg0O3w76lWU - Michael Sandel, What’s the right thing to do? https://www.ted.com/talks/michael_sandel_what_s_the_right_thing_to_do *SUNU - Ertuğrul Uzun, Hukuk Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=gq-Z2kKAxeY - IE University https://www.youtube.com/watch?v=z4lp7K9weEQ (The comparative law methodology at IE University) - İzzet Özgenç, Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi, TÜBA, https://www.youtube.com/watch?v=qT5bSMMQml8 - Ahmet Ulvi Türkbağ, Hukuk Eğitiminin Etik Boyutu, https://prezi.com/q2wsou0m44u9/hukuk-egitiminin-etik-boyutu/ - Özlem Nedime, Retorik, https://prezi.com/tquifnieojzr/retorik/ - Hukuksal Realizm, https://slideplayer.biz.tr/slide/11881106/ - Demet Şahin, Bilimsel Argümantasyon, https://prezi.com/ckdc0qrhr170/bilimsel-argumantasyon/ - Şevket Kurt, Mantık Hataları Hukukta Nasıl Kullanılır https://medium.com/@svktkurt/mantik-hatalari-hukukta-nasil-kullanilir-5d7e49681a4b
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer *OKUMA KAYNAKLARI: *Yasemin Işıktaç-Umut Koloş, Hukuk Sosyolojisi (2020) *Abdullah Dinçkol, Hukuk Sosyolojisine Giriş (2019) *Manfred Rehbinder, Hukuk Sosyolojisi (2019) *John Rawls, Bir Adalet Teorisi, (Çev.Vedat Ahsen Coşar), Phoenix (2017) *Mehmet Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol (2019) *Vecdi Aral, Toplum ve Adaletli Yaşam (2012) *Alain Supoit, Homo Juridicus – Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme (2008) *Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, (Çev.Bahadır Sina Şener), İletişim (2008) *Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı – Adolf Eichmann Küdus’te, (Çev.Özge Çelik), Metis (2009) *Emir Kaya, Hukuk Zihniyeti, Siyasal, (3.Bası) 2018. *Umut Koloş, Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi, HFSA.24. http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/02/HFSA24-Tam-Metin.pdf#page=119 *Baha Doruk, Hukuk ve Matematik, https://griboyut.com/2019/06/hukuk-ve-matematik/ *Ömer Faruk Altıntaş, Hukukun Kökeniyle İlgili Teorilere Genel Bir Bakış, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188703 *Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Kültürünün Yapısını Nomos-Physis (Toplum-Kültür-Doğa) Çevresinde Yedi Üçüzlü Bir Kurguyla Açıklama Şemasında Egemenliğin İrdelenmesi, https://anayasa.gov.tr/media/4631/h_okcesiz.pdf *Ali Murat Özdemir, Muammer Ketizmen (Der), Türkiye’nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, İmge, 2014. *Kasım Akbaş, Melike Belkis Aydın, Sevtap Metin, Ertuğrul Uzun, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İthaki, 2015. * Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, Metis (2007) * Faruk Turinay, Hukuk Komedyası, Dost (2016) * William Clegg Oc, Kraliçenin Avukatı, (Çev.Halil İbrahim Aktay) Lyke (2019) *Aristoteles, Retorik, (Çev.Selahattin Özpalabıyıklar), YKY (2006) *Farabi, Kategoriler ve Retorik (Kitabul’l-Makülat ve Kitabu’l-Hatabe), (Çev.Ali Tekin), Klasik Yay. (2019) *İbn Sina, Sofistik Deliller Safsata, (Çev.Ömer Türker), Litera (2006). *Alev Alatlı, Safsata Kılavuzu Laf Ola Beri Gele, Boyut (2001). *Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora, 2016. *M.Taha Boyalık, Dil, Söz ve Fesahat, Klasik Yay. (2017) *Fatih Tepebaşılı, Retorik-Konuşma Sanatı-Söz Bilimi, Çizgi Yay. (2016) *Coşkun Baba, Retoriğin İkna Gücü, Çizgi Yay. (2018) *Bülent Hayri Acar, Türk Hukuk Düzeninde Temel Normunun Korunması Sorunu, USA (2012). *Yahya Berkol Gülgeç, Normlar Hiyerarşisi, 12 Levha (2018). *Eric A. Posner, Law and Social Norms, Universal Law Pub. *Clarendon Law Series, Norm and Nature The Movements of Legal Thought, Clarendon Press, (1992) *Mathias Baier, Social and Legal Norms, Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, Routledge (2016). *Juliele Maria Sievers, Logical Concepts in Legal Positivism: Legal Norms from a Philosophical Perspective (Law and Society) College Pub. (2016) *Eveline T. Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri, (Çev.Ertuğrul Uzun), Pinhan, 2019. *Ercan Seyhan, Delil: Kavram-Teori-Uygulama-Strateji-Taktik, Seçkin (2019) * M.P. Fabreguettes, Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı, Adalet Vekilliği (1945) * Ali Himmet Berki, Hukuk Mantığı ve Tefsir (1948) (Adalet Akademisi 2018 yılında Tıpkı Basım yapmıştır) * Georges Kalinowkski, La Logique Juridique et son Histoire, Revue Philosophique de Louvain (1974)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)