Ders Adı Genel Devlet Teorisi
Ders Kodu HUF-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Devlet denilen mekanizmayı kavrama 2) Siyasal iktidarın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, toplumu ne şekilde etkilediğini bilme 3) Egemenlik kavramını bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devlet Kuramı, Devlet Nedir? Devletin Kökeni, Devletin Kişiliği Sorunu, Devletin Kişilik Sahibi Olmasının Sonuçları, Unsurları Açısından Devlet, Siyasal İktidar ve Egemenlik Kavramları, İktidar Kavramı, Siyasal İktidar ve Diğer İktidar Türlerinden Farkı, Egemenlik Kavramı, Klasik Egemenlik Anlayışı ve Egemenlik Algısının XXI. Yüzyıldaki Yansımaları, Siyasal İktidar ve Egemenlik Kavramları, Siyasal İktidarın Meşruluğu, Siyasal İktidarın Sınırlandırılması Sorunu, Devlet Şekilleri, Devletin Temel Organ ve Fonksiyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Devlet denilen mekanizmayı kavrama 2) Siyasal iktidarın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, toplumu ne şekilde etkilediğini bilme 3) Egemenlik kavramını bilme
Dersin Amacı Devlet denilen varlığın hukuksal analizini yapmak, devlet olgusunu açıklamak, devletin temel organ ve fonksiyonlarını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Devlet Kavramı
2 Devletin Kökeni Hakkında Teoriler
3 Devletin Unsurları-Millet
4 Ülke
5 Egemenlik
6 Monarşi ve Cumhuriyet
7 Üniter Devlet-Bileşik Devlet
8 Federasyon, Bölgesel Devlet
9 Arasınav
10 Devletin Temel Organ ve Fonksiyonları-Yasama Organı
11 Yasama Fonksiyonu
12 Yürütme Organı
13 Yürütme Fonksiyonu
14 Yargı Fonksiyonu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 1
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 1
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 1
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 1
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 1
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin Kitabevi, Bursa 2009
Diğer Kaynaklar Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin Kitabevi, Bursa 2009; Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, İnkılap Yayınları, İstanbul 2002; Oktay Uygun, Kamu Hukuku İncelemeleri, On İki levha Yayınları, İstanbul 2011; Bihterin Vural Dinçkol, Mehmet Akad, Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)