Ders Adı Çevre Hukuku
Ders Kodu HUF-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. öğretim üyesi Dursun ÇELİK
Dersin Yardımcıları Ar. Gör Ömer Yıldırım
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevre Hukukunun amacını, hukuk sistemimiz içindeki yerini tanıtmak. 2) Çevreyi kirleten faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgi vermek. 3) Çevre konularında rapor hazırlama (ÇED), değerlendirme ve danışmanlık yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre sorunsalı, çevre kavramı, çevre hukukunun gelişimi ve temel ilkeleri, çevrenin anayasal ve insan hakları boyutu, çevre etki değerlendirme raporu, çevre idare hukuku, çevre ceza hukuku, çevre özel hukuku, Uluslararası çevre hukuku
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Çevre Hukukunun amacını, hukuk sistemimiz içindeki yerini tanıtmak. 2) Çevreyi kirleten faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgi vermek. 3) Çevre konularında rapor hazırlama (ÇED), değerlendirme ve danışmanlık yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin hukuki araçlarla nasıl korunduğu veya korunması gerektiği noktasında bilgi sunmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre Kavramı ve çevre sorunsalı
2 Çevre Hukukunun gelişimi ve kapsamı
3 Çevre Hakkı ve Anayasal Düzenlenmesi
4 Çevre hukukunun temel ilkeleri 1
5 Çevre hukukunun temel ilkeleri 2
6 Çevre hukukunun temel ilkeleri 3
7 Çevre hukukunun araçları
8 Çevre idare hukuku
9 Vize sınavı
10 Çevre Etki Değerlendirmesi
11 Çevre Ceza Hukuku
12 Çevre Özel Hukuku
13 Uluslararası Çevre Hukuku
14 Çevre hukukuna ilişkin örnek ulusal ve uluslararası yargı kararları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 2
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 6 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Nükhet Yılmaz Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, 2017 3. Bası, Ankara. 2- Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, 2019, 2. Bası, Ankara. 3- Ahmet M. Güneş, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, 2011, İstanbul. 4- Emin Memiş, Çevre ve Çevre İdare Hukuku, 2015, 2. Bası, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1- Nükhet Yılmaz Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, 2017 3. Bası, Ankara. 2- Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, 2019, 2. Bası, Ankara. 3- Ahmet M. Güneş, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, 2011, İstanbul. 4- Emin Memiş, Çevre ve Çevre İdare Hukuku, 2015, 2. Bası, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1- Nükhet Yılmaz Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, 2017 3. Bası, Ankara. 2- Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, 2019, 2. Bası, Ankara. 3- Ahmet M. Güneş, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, Avrupa Birliği Çevre Hukuku, 2011, İstanbul. 4- Emin Memiş, Çevre ve Çevre İdare Hukuku, 2015, 2. Bası, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)