Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I (Almanca)
Ders Kodu HUF-229
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Rıza Ersin Öztürk
Dersin Yardımcıları Deutsch als Fremdsprache (DaF) Netzwerk A1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. Kursbuch mit 2 DVDs und 2 Audio-CDs A1 Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/ Virtual Classes Universitat Süleyman Demirel (OBS) ZOOM, TEAMS MICROSOFT Unterrichtsmedien ? Printmedien Bücher, Arbeitsblätter, Zeitungen und Zeitschriften, Lerntexte (Beschreibungen, Berichte, Sachtexte, Briefe, Gesetze, die Texte auf Arbeitsblättern), Schulbücher … ? auditive Medien CDs, Hörspiele, Radiosendungen, Tonbandkassetten … ? visuelle Medien Fotos, Illustrationen, Dias, Wandbilder, Poster, Plakate, Gemälde, Landkarten … ? audiovisuelle Medien Fernsehmaterialien, Videos, DVDs … ? Neue und interaktive Medien Computer, Notebook, Tablet-PC, interaktives Whiteboard …
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin; -analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, -öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile sözcük dağarcıklarını geliştirmek -öğrencilerin dil yetisini geliştirmek -basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği -akademik okuma ve yazmada gerekli olan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin; -analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, -öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile sözcük dağarcıklarını geliştirmek
Dersin Amacı Öğrencilerin; -analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, -öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile sözcük dağarcıklarını geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma-Karşılaşma
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
2 Alfabe, sayılar, Belirli-Belirsiz Artikel
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
3 Şimdiki Zaman, olmak fiili Şahıs zamirleri "Er-Es-Sie"
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
4 Kelime çalışması, fiiller, fiil çekimleri, tercüme çalışması
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
5 Meslekler, Ülkeler ve Diller
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
6 Günlük kullanılan tarz fiilleri können wollen möchten dürfen
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
7 Fiil, sıfat, zarf, tekil çoğul yapılar
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
8 Ara sınav dönemi
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
9 Akusatif form-i hali, haben fiil özellikleri, olmak fiili
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
10 Süpermarkette, kelime çalışması, tercüme çalışması
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
11 Restaurantta, sayılar, ödeme yapmak, sipariş vermek
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
12 Yol tarifi, hecelemek
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
13 Datif ve Akusatif formlar İyelik-Sahiplik
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
14 Haftanın günleri, aylar, mevsimler
  Ön Hazırlık: Konuya yönelik ilgili kaynaklar okunur.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Diğer Kaynaklar Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Materyal
Dökümanlar Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Ödevler Öğretim elemanı tarafından verilecektir.
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)