Ders Adı Mesleki Yabancı Dil II (Almanca)
Ders Kodu HUF-230
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. RIZA ERSİN ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları Deutsch als Fremdsprache (DaF) Netzwerk A1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. Kursbuch mit 2 DVDs und 2 Audio-CDs A1 Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel hukuk kavramları bilgisi ve İngilizce hukuk metinlerini doğru bir şekilde anlama, Türkçeye doğru bir şekilde çevirebilme yeteneği ve İngilizce sunum yapabilme becerisi kazanımı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Temel hukuk kavramlarının İngilizce karşılıkları. Kanun ve yasalarla ilgili İngilizce metinlerin doğru anlaşılması. Çevirinin temel prensipleri. İngilizce sunum yapabilme becerisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kanun ve yasalar ile temel hukuk kavramların İngilizce karşılıklarını bilen, hukukla ilgili İngilizce metin ve sözcükleri doğru bir şekilde anlayıp Türkçeye çevirebilen ve bu konularda sunum yoluyla kendini İngilizce ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı hukuk öğrencilere Türk, AB ve uluslararası kanun ve yasalarla ilgili özet tarzda İngilizce metinler ve bu metinlerin Türkçe çevirileri ile terminoloji sözlükçe çalışmaları ile genel anlamda kanun ve yasaların içerik, kapsam, temel kavram ve terminolojisini kazandırmak, kelime haznelerini ve çeviri becerilerini geliştirmek, sunum yoluyla kendi bilim dallarındaki metinleri İngilizce ifade edebilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk Ceza Kanunu, Türk Hukuk Tarihi, Türk Medeni Kanunu
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
2 Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
3 Telif Hakları Kanunu, Şirket Hukuku, Çevre Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
4 Aile Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Orman Yasası
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
5 Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Kanunu, Internet Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
6 İş Hukuku, Arazi Hukuku, İflas Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
7 Balıkçılık Yasası, Yabancılar Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
8 CMUK, Borçlar Kanunu, Savaş Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
9 Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Sosyal Hukuk
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
10 İmar Kanunu, Vergi Kanunu, Askeri Hukuk
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
11 Avrupa Topluluğu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, AB Maddi Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
12 Uluslararası İdare Hukuku, Uluslararası Hava Hukuku, Uluslararası Tahkim Kanunu
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
13 Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
14 Uluslararası İş Hukuku, Devletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Mülteci Hukuku
  Ön Hazırlık: Çeşitli kitap ve internet kaynakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 1
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 1
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 1
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 1
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 8 32
Sunum 2 1 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Diğer Kaynaklar -Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Materyal
Dökümanlar -Klett Verlag; Deutsch als Fremdsprache - A1; Deutsch Von Heute (mit vielen Beispielen); Max Hueber Verlag Grammatik der Deutschen Sprache, Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache- Friedrich Cramer Erhard Heilmann; Übungen zur Deutschen Grammatik- Almanca Dilbilgisi Alıştırmaları- Dr. Eyüp Zengin, Deutsche Grammatik- Prof. Dr. Dursun Zengin https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/a1/grammatik/?page=2 https://www.klett.de/index/
Ödevler Öğretim elemanı tarafından verilecektir.
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)