Ders Adı Medeni Usul Hukuku I
Ders Kodu HUF-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 3-Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mahkemeler, mahkemelerin görevi,mahkemelerin yetkisi, genel yetki kuralları, özel yetki kuralları, yetki itirazı, genel mahkemeler arasında işbölümü, görev uyuşmazlığı, mahkemelerde yardımcı organlar (avukatlar, savcılar, noterler), dava, taraflar, taraf ehliyeti, dava ehliyeti,davada vekalet, dava çeşitleri, dava şartları,dava açılması,davaya cevap, tahkikat.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 GÖREV VE YETKİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
2 GÖREV VE YETKİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
3 YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
4 HAKİMİN YASAKLILIĞI REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
5 TARAFLAR VE DAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
6 TEMİNAT-SÜRELER-ESKİ HALE İADE-ADLİ TATİL
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
7 DAVA ÇEŞİTLERİ- DAVA ŞARTLARI
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
8 YAZILI YARGILAMA USULÜ
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
9 İSPAT VE DELİLLER
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
10 TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
11 BASİT YARGILAMA USULÜ
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
12 OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
13 TEMYİZ KANUN YOLU
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
14 YARGILAMANIN YENİLENMESİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 2
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
Diğer Kaynaklar Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
Materyal
Dökümanlar Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)