Ders Adı Şirketler Hukuku
Ders Kodu HUF-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) M.Fahrettin ÖNDER
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Selman Yavuz GÖKCE Arş. Gör. Fırat KESKİN Arş. Gör. İsmail AKBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Şirketler Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Şirketler Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Şirketler Hukuku, adi şirketler, ticaret şirketleri hakkında genel hükümler, kollektif şirketler, komandit şirketler; anonim şirketler, kuruluşu, ortakların hak ve borçları, yönetimi, infisahı ve tasfiyesi; limited şirketler, kuruluşu, ortakların hak ve borçları, infisah ve ayrılma, kooperatifler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Şirketler Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir Şirketler Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere şirketler hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Şirketler kavramı ve şirket türleri, ticaret şirketleri hakkında genel hükümler.
2 Adi şirket, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
3 Ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler: birleşme, bölünme, tür değiştirme
4 Kollektif şirket, Şirketin mahiyeti ve kuruluşu
5 Ortaklar arasındaki ilişki
6 Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkisi
7 Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi. Komandit şirket.
8 Arasınav
9 Anonim şirketler, şirketin niteliği ve kuruluşu.
10 AŞ genel kurulu ve Yönetim kurulu, AŞ'nin denetimi.
11 AŞ'ler pay, pay sahibinin hak, borç ve yükümlülükleri, pay senetleri ve borçlanma senetleri, Tahviller.
12 Esas sözleşme değişiklikleri, AŞ'nin sona ermesi ve tasfiyesi
13 Limited şirketler, Kuruluşu, şirketin organları, Ortakların hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, şirketin sona ermesi ve tasfiyesi.
14 Kooperatifler, organları, Ortakların hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, kooperatifin sona ermesi ve tasfiyesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku, Ankara 2015.
Diğer Kaynaklar TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, İstanbul 2011.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)