Ders Adı Vergi Hukuku
Ders Kodu HUF-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğ.Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Vergilendirme yetkisinin hukuki niteliği, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynakları ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumu öğrenilir. 2- Vergilendirme işlemlerinin usul ve esasları kavranılır 3-Vergilemede mükellefin ödevleri ile bu ödevlerin yerine getirilmeme halinde ortaya çıkan suçlar ve uygulanması için ön görülen cezalar bilinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergi hukukunun temeli, vergilendirme işlemleri, mükelleflerin ödevleri, vergi kabahat, suç ve cezaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vergilendirme yetkisinin hukuki niteliği, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynakları ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumu hakkında bilgi vermek ve öğretmektir. Vergilendirme işlemlerinin usul ve esaslarının her bir aşamasını ayrıntılı olarak ele almaktır. Vergilemede mükellefin ödevleri ile bu ödevlerin yerine getirilmeme halinde ortaya çıkan suçlar ve uygulanması ön görülen cezalar hakkında bilgi vermektir
Dersin Amacı Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki konumu, vergilemenin hukuki boyutu, verginin tarafları, vergilendirme işlemleri ve vergi suç ve cezalarına ilişkin temel bilgiye kavuşturulması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Vergi hukukunun ortaya çıkışı, gelişimi ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi.
2 Vergi hukukunun dalları ve Kaynakları
3 Vergi Kanunlarının Uygulanması, Yürürlüğe girmesi ve Yorumlanması
4 Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu.
5 Vergi hukukunda ehliyet, Vergi hukukunda temsil ve Sorumluluk
6 Vergileme işlemlerinden tarh ve tebliğ işlemi
7 Verginin tahakkuk ve tahsil aşaması
8 Mükelleflerin ödevleri
9 Vergi Hukukunda Suç ve Kabahatler
10 Vergi Hukukunda Suç ve Kabahatler
11 Vergi Hukukunda Süreler
12 Vergi yönetimi.
13 Vergi Denetimi
14 Vergi Yargısı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Vergi Hukuku (Genel Hükümler) / Doğan Şenyüz,Mehmet Yüce,Doç. Dr. Adnan Gerçek
Diğer Kaynaklar Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Vergi Hukuku (Genel Hükümler) / Doğan Şenyüz,Mehmet Yüce,Doç. Dr. Adnan Gerçek
Materyal
Dökümanlar Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Vergi Hukuku (Genel Hükümler) / Doğan Şenyüz,Mehmet Yüce,Doç. Dr. Adnan Gerçek
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)