Ders Adı Hukuk Felsefesi
Ders Kodu HUF-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yüksel Metin
Dersin Yardımcıları Yılmaz Şahin
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Felsefe ile ilgili genel kavramları tanımlayabilir. 2-Felsefe-Hukuk ilişkisini açıklayabilir. 3-Evrensel hukuk ilkelerini analiz edebilir. 4-Yargılamada tarafsızlık ve objektifliği kavrayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Felsefenin tanımı, niteliği ve konusu, felsefe-hukuk ilişkisi, hukukun etik değer boyutu, hukuk ve toplumsallık ilişkisi, hukuksal meşruluk, hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri, hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel akım ve kişiliklerin özgün yaklaşımları, evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci, evrensel hukuk ilkeleri, yargılamada tarafsızlık ve objektiflik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Felsefe ile ilgili genel kavramları tanımlayabilme 2-Felsefe-Hukuk ilişkisini açıklayabilme 3-Evrensel hukuk ilkelerini analiz edebilme 4-Yargılamada tarafsızlık ve objektifliği kavrayabilme
Dersin Amacı Hukuk felsefesinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel olarak felsefenin tanımı ve niteliği
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Felsefenin konusu
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Hukukun etik değer boyutu
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Hukuk ve toplumsallık ilişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Hukuksal meşruluk
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel hukuk akım ve kişiliklerinin özgün yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Doğal hukuk pozitif hukuk ayrımı
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Hukuk felsefesinin hukuk eğitim için önemi
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Teorik olarak evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci
  Ön Hazırlık: okuma
11 Evrensel ve nesnel hukuk değerlerinin bağlayıcılığı
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Özgürlük temel ilke ve değerlerinin önemi
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Yargılamada tarafsızlık ve objektiflik kavramları
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Yargılamada tarafsızlık ve objektifliğin önemi
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 1
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Aral, V. 2007; Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, Filiz Kitabevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar Öktem, N., Türkbağ, A. U. 2003; Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der Yayınları, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)