Ders Adı İnfaz Hukuku
Ders Kodu HUF-323
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Tulay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları CEZA İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARINI, AMACINI VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİNİ BİLMEK İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLAMLARININ İNFAZINI ÖĞRENMEK CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARINI ANLAMAK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİNİ ÖĞRENMEK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZINPLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASINI YAPABİLMEK İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ,TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZENİ ÖĞRENMEK CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ- CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLARI ÖĞRENEREK AÇIKLAMAK
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cezanın amacı, hapis ve adli para cezalarının infazı, infaz kurumlarının işleyişi, koşullu salıverilme, denetimli serbestlik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri CEZA İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARINI, AMACINI VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİNİ BİLMEK İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLAMLARININ İNFAZINI ÖĞRENMEK CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARINI ANLAMAK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİNİ ÖĞRENMEK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZINPLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASINI YAPABİLMEK İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ,TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZENİ ÖĞRENMEK CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ- CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLARI ÖĞRENEREK AÇIKLAMAK
Dersin Amacı İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İnfaz hukuku kavramı ve infazın amacı
2 İnfazın şartı, infazda yetkili merci, hapis cezası ilamlarının infazı
3 Cezanın türleri ve infazı
4 Cezaların ve cezaevlerinin tarihsel gelişimi
5 İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlülerin gruplandırılması
6 İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim, tahliye hazırlığı
7 İnfaz kurumları
8 İnfazın denetimi
9 Cezanın infazına ara verilmesi
10 Koşullu salıverilme ve erteleme
11 Cezaların infazıyla ilgili yeni gelişmeler
12 Güvenlik tedbirlerinin infazı
13 Denetimli serbestlik
14 Elektronik kelepçe
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 22
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Timur Demirbaş, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı 2019. Veli Özer Özbek, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı 2019.
Diğer Kaynaklar Timur Demirbaş, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı 2019. Veli Özer Özbek, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı 2019.
Materyal
Dökümanlar Timur Demirbaş, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı 2019. Veli Özer Özbek, İnfaz hukuku, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)