Ders Adı Uluslararası Ceza Hukuku
Ders Kodu HUF-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Faruk Turhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Uluslararası Ceza Hukuku Kavramının öğrenilmesi 2. Milletlerarası Ceza Hukuku-Devletlerarası Ceza Hukukunun yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin değerlendirilemesinin yapılabilmesi 3.Uluslararası suçların tasnifinin yapılabilmesi 4.Uluslararası Ceza Mahkemelerinin öğrenilmesi 5.Konuya ilişkin Türk hukukunun değerlendirilmesinin yapılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği kitap, ders notları, mevzuat ve mahkeme kararlarıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Uluslararası Ceza Hukuku Kavramının öğrenilmesi 2. Milletlerarası Ceza Hukuku-Devletlerarası Ceza Hukukunun yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin değerlendirilemesinin yapılabilmesi 3.Uluslararası suçların tasnifinin yapılabilmesi 4.Uluslararası Ceza Mahkemelerinin öğrenilmesi 5.Konuya ilişkin Türk hukukunun değerlendirilmesinin yapılması
Dersin Amacı Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişi
2 Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Özellikeri
3 Uluslararası Ceza Hukukunun Kaynakları
4 Uluslararası Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişi
5 Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı
6 Yargılama Yetkisini Düzenleyen İlkelerin Genel Değerlendirilmesi ve Yetki Çatışmalarını Önleyecek Çözüm Yolları
7 Yabancı Ceza Kanununun Değeri
8 ara sınav
9 Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma
10 Dar Anlamda Cezai Konularda Uluslararası Adli Yardımlaşmalarda Uygulanacak Kurallar
11 Suçluların Geri Verilmesinde Esas Olan İlkeler
12 Suçluların Geri Verilmesinde Esas Olan İlkeler
13 Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması ve Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri
14 Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması ve Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 4
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu TEZCAN/ERDEM/ÖNOK; Uluslararası Ceza Hukuku, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar Uluslararası Mahkeme Kararları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)