Ders Adı Uluslararası Ticaret Hukuku
Ders Kodu HUF-326
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Selim CİGER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması hakkında bilgilendirilmesi Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi hakkında bilgilendirilmesi ve uluslararası ticari davalar hakkında tecrübe kazanılması. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak. Uluslararası ticarette kullanılan belgeler ve bu belgelerin yasal dayanakları konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak. Türkiye AB arasında gümrük birliğinin yasal dayanları ve gümrük birliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri konularında bilgilendirilmesi. Uluslararası Ticari Kuruluşlar ve bu kuruluşların uluslararası ticaret hukukunun oluşumuna ve gelişimine yaptıkları katkılar hakkında bilgi verilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası Ticaret Hukuku, INCOTERMS, 1982 Viyana Satım Sözleşmesi, Lahey Kuralları, CMR, COTIF/CIM, Montreal Konvansiyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması hakkında bilgilendirilmesi Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi hakkında bilgilendirilmesi ve uluslararası ticari davalar hakkında tecrübe kazanılması. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak. Uluslararası ticarette kullanılan belgeler ve bu belgelerin yasal dayanakları konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak. Türkiye AB arasında gümrük birliğinin yasal dayanları ve gümrük birliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri konularında bilgilendirilmesi. Uluslararası Ticari Kuruluşlar ve bu kuruluşların uluslararası ticaret hukukunun oluşumuna ve gelişimine yaptıkları katkılar hakkında bilgi verilmesi
Dersin Amacı Sınır aşan nitelikteki ticaret faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin kalbinde yatan sözleşmeleri incelemek ve bu sözleşmeleri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası Ticaret Hukuku'na Giriş
  Ön Hazırlık: -
2 Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
3 Uluslararası Ticaret Hukuku kapsamındaki Sözleşmeler
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
4 Teslim şekilleri: INCOTERMS - I
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
5 Teslim şekilleri: INCOTERMS - II
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
6 Viyana Satım Antlaşması - I
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
7 Viyana Satım Antlaşması - II
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
8 Konu tekrarı
  Ön Hazırlık: -
9 Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
10 Deniz Yoluyla Yük Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - I
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
11 Deniz Yoluyla Yük Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - II
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
12 Kara Yoluyla Yük Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
13 Demiryoluyla Yük Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
14 Hava Yoluyla Yük Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ercüment Erdem, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Oniki levha yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2020 Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 2019 Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, 2019
Diğer Kaynaklar Ercüment Erdem, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Oniki levha yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2020 Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 2019 Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, 2019
Materyal
Dökümanlar Ercüment Erdem, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Oniki levha yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2020 Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 2019 Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)