Ders Adı Tüketici Hukuku
Ders Kodu HUF-332
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Özlem Tüzüner
Dersin Yardımcıları AR.GÖR.NUMAN TEKELİOĞLU
Dersin Öğrenme Çıktıları Tüketici ve tacir kavramlarını bilir Tüketici sözleşmelerini bilir Tüketici mahkemelerinin kararlarını analiz edebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tüketici kavramı, tüketici sözleşmeleri, tüketici mahkemeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin tüketici hukukuna ilişkin sorunlara çözüm üretebilmelerini sağlamak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tüketici hukukuna ilişkin kavram ve kurumları öğrenciye tanıtmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 TÜKETİCİ KAVRAMI
2 TÜKETİCİ İŞLEMLERİ
3 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
4 HAKSIZ ŞARTLAR
5 AYIPLI MAL
6 AYIPLI HİZMET
7 KREDİ SÖZLEŞMELERİ
8 MESAFELİ SÖZLEŞMELER
9 KONUT FİNANSMANI
10 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ
11 PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ
12 ABONELİK SÖZLEŞMELERİ
13 ALDATICI REKLAMLAR
14 TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 5
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İ.YILMAZ ASLAN, TÜKETİCİ HUKUKU DERSLERİ, EKİN BASIM YAYIN, BURSA, 2016.
Diğer Kaynaklar MURAT AYDOĞDU, TÜKETİCİ HUKUKU DERSLERİ, ADALET YAYINEVİ, İSTANBUL, 2016.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)