Ders Adı Çocuk Hukuku
Ders Kodu HUF-333
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Süleyman Dost
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Zehra Korkmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler; 1-Çocuğun hukuk sistemleri içindeki yerini hatırlayabilecektir. 2-Günümüz hukuk sistemlerinin çocukla ilgili yaklaşım biçimlerini hatırlar. 3-Uluslararası hukukta çocukla ilgili gelişmeleri ve ana düzenlemeleri hatırlar. 4- Anayasa hukukunda, Medeni hukukta ve Uluslararası hukukta çocukla ilgili temel ilke, kavram ve kurumları açıklar. 5-Çocuk hukukundan kaynaklanan hukuki sorunları değerlendirebilecektir. 6-Çocuğun yüksek menfaati temel kavramı çerçevesinde çocuğun korunması sistemlerini değerlendirir. 7-Çocukla ilgili ulusal hukuk sistemi içinde verilen yargı kararlarını değerlendirir. 8-Uluslararası hukukta çocuk hakları düzenlemelerini ve uluslararası koruma mekanizmaları tarafından alınan kararları değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çocuğun hakları ve korunmasının çocuk gelişimi çerçevesinde değerlendirilebilmesidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çocukları korumayı hedefleyen milli ve millerlerarası düzenlemeler ve genel ilkeler hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin Amacı Çocuk hukukukun temel ilke, kavram ve kurumlarını değerlendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çocukluk kavramı çocuk hakları
2 Çocuğun hak ve fiil ehliyeti
3 Çocuğun hukuki kimlik özellikleri ve kişilik haklarının korunması
4 Çocuğun soybağı, evlat edinme
5 Velayet ve çocuğun kişi varlığının korunması, çocuğun vesayet yoluyla korunması ve hakları
6 Çocuğun anayasal hakları
7 Korunmaya muhtaç çocuklar, suça sürüklenen çocuklar
8 Çocukların ihmal ve İstismardan Korunması
9 Çocuk hukukunun dayandığı temel ilkeler
10 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
11 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
12 Çocuk Koruma Kanunu
13 Yargı kararlarında çocuklar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, 6. bası, Pegem Yayınları, 2018 SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2.bası, 2017
Diğer Kaynaklar AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, 6. bası, Pegem Yayınları, 2018 SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2.bası, 2017
Materyal
Dökümanlar AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, 6. bası, Pegem Yayınları, 2018 SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2.bası, 2017
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)