Ders Adı Uluslararası Uyuşmazlıklar Hukuku
Ders Kodu HUF-335
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr Öğretim Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları Ar. Gör Zehra Korkmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 2-Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, tahkim ve uluslararası mahkemeler hakkında öğrencilere temel bilgi vermek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası uyuşmazlık çözümü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 2-Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, tahkim ve uluslararası mahkemeler hakkında öğrencilere temel bilgi vermek. 3- UAD, görüşme ve arabuluculuk hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı Uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, tahkim ve uluslararası mahkemeler hakkında öğrencilere temel bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uyuşmazlık hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
2 Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları- görüşme
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
3 Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları- arabuluculuk
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
4 Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları- soruşturma
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
5 Diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları- uzlaştırma
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
6 Hukuki uyuşmazlık çözüm yollarına giriş
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
7 Tahkim
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
8 Tahkim 2
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
9 Uluslararası Adalet Divanı
  Ön Hazırlık: UAD Statüsü
10 Uluslararası Adalet Divanı
  Ön Hazırlık: UAD Statüsü
11 Uluslararası Adalet Divanı
  Ön Hazırlık: UAD Statüsü
12 Pratik Çalışma
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
13 Uluslararası Deniz Mahkemesi
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
14 Uluslararası Deniz Mahkemesi devam
  Ön Hazırlık: Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Beta.Uluslararası uyuşmazlık hukukuna ilişkin slaytlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 1
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 4
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sur, M. (2018). Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, İlgili slayt
Diğer Kaynaklar BM Kurucu Andlaşması, UAD Statüsü
Materyal
Dökümanlar BM Kurucu Andlaşması, UAD Statüsü
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)