Ders Adı Ceza Hukuku Uygulamaları
Ders Kodu HUF-336
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Tulay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mezuniyet sonrası öğrencilerin seçmeyi düşündükleri mesleklerle ilgili ön hazırlık yapmaları ve pratik bilgiler edinmeleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk uygulamaları, dilekçeler, mesleklere ilişkin bilgiler vs.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin mezun olduktan sonra seçmeyi düşündükleri meslekler ve uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler vermek.
Dersin Amacı Öğrencilerin mezun olduktan sonra seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında bilgi edinmelerini ve hazırlık yapmalarını sağlamaya çalışmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Öğrencilerle tanışma ve mezun olduktan sonraki hayat ve mesleki yaşamlarına yönelik merak ve endişelerine ilişkin bilgiler verilmesi, soru cevap.
2 Avukatlık mesleği ile ilgili bilgi verilmesi, staj, mesleki yeterlilik ve kazanımların paylaşılması
3 Hakimlik ve savcılık meslekleri ile ilgili bilgi verilmesi
4 Noterlik mesleği ile ilgili bilgi verilmesi
5 Resmi yazışma usulleri
6 İcra takibi, talep, müzekkere yazımları hakkında bilgi verilmesi
7 Adliye ziyareti ve duruşma izlenmesi, yargılamada mesleklerin gözlemlenmesi
8 Adli ve idari yargıya ilişkin uygulamaya yönelik dilekçe yazımları
9 Mezunların mesleklere ilişkin edinimleri için meslek sahibi uzmanlarla yapılacak soru cevap uygulamaları
10 İcra hukuku ile ilgili olarak uygulamaya yönelik çalışmalar
11 Denetimli Serbestlik Hakkında bilgi edinilmesi
12 Sorgulama teknikleri
13 Olay yeri inceleme
14 Mezunların mesleklere ilişkin edinimleri için meslek sahibi uzmanlarla yapılacak soru cevap uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 3
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Haftalara göre ilgili konulara ilişkin kanun ahkamı
Diğer Kaynaklar Haftalara göre ilgili konulara ilişkin kanun ahkamı
Materyal
Dökümanlar Haftalara göre ilgili konulara ilişkin kanun ahkamı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)