Ders Adı Devletler Özel Hukuku I
Ders Kodu HUF-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Süleyman Dost
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Semiha Önder Balaman
Dersin Öğrenme Çıktıları yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin temel kavramlarları tanımlayabilecek Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartları ile yabancıların hukuki durumunu açıklayabilecek uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek Türk yabancılar hukuku ile diğer ülke hukuklarını karşılaştırabilecek yabancıların ve vatandaşların haklarını değerlendirebilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vatandaşlık hukuku hakında genel bilgi, vatandaşlık kavramı, Türk vatandaşlık hukukuna hakim temel ilkeler, Türk vatandaşlığının kazanılma şekilleri, Türk vatandaşlığına alınmanın usulü, Türk vatandaşlığının kazanmanın sonuçları; Türk vatandaşlığının kayıp halleri, Türk vatandaşlığını kaybın sonuçları, vatandaşlığın kaybında usul; Yabancı kavramı, yabancıların haklarının tarihi gelişimi, uluslararası sözleşmelerede yabancıların durumu, Türk hukukunda yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel esaslar, yabancıların kişi hak ve özgürlüklerinden yararlanması, yabancıların sosyal ve konomik hakları ve özgürlükleri, yabancıların siyasi hakları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin temel kavramlarları tanımlayabilecek Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartları ile yabancıların hukuki durumunu açıklayabilecek uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek Türk yabancılar hukuku ile diğer ülke hukuklarını karşılaştırabilecek yabancıların ve vatandaşların haklarını değerlendirebilecek
Dersin Amacı Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartlarını bilmek Yabancıların Türkiye'deki hukuki statusü ve haklarını açıklamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Vatandaşlık kavramı ve vatandaşlık hukuku hakkında genel bilgi, Türk vatandaşlık hukukuna hakim genel prensipler
2 Türk vatandaşlığının kanun yolu ile kazanılması
3 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılması
4 Seçme hakkı ile kazanma, Türk vatandaşlığına alınmanın usulü
5 Türk vatandaşlığını kaybın sonuçları
6 Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kaybı : Çıkma
7 Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kaybı : Kaybettirme
8 Vatandaşlığa alınma kararının iptali
9 Vatandaşlığın kaybında usul, yargı yolu
10 Yabancı kavramı, yabancılar hukukunun tarihi gelişimi, yabancılar hukukunun kaynakları
11 Türk yabancılar hukukunun genel esasları, yabancıların Türkiye'ye giriş, ikamet ve seyahat hakkı
12 Yabancıların Türkiye'de çalışma ve sosyal güvenlik hakkı
13 Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinme hakkı
14 Yabancıların Türkiye'de miras hakkı, Yabancıların sınırdışı edilmesi, dava hakkı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Nomer, E. 2019; Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, 26. bası, İstanbul. Doğan Vahit, 2019, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınları, 4. bası, İstanbul. Slayt Sunular-2020-Güncel
Diğer Kaynaklar Nomer, E. 2019; Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, 26. bası, İstanbul. Doğan Vahit, 2019, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınları, 4. bası, İstanbul. Slayt Sunular-2020-Güncel
Materyal
Dökümanlar Nomer, E. 2019; Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, 26. bası, İstanbul. Doğan Vahit, 2019, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınları, 4. bası, İstanbul. Slayt Sunular-2020-Güncel
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)