Ders Adı Devletler Özel Hukuku II
Ders Kodu HUF-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Semiha Önder BALAMAN
Dersin Öğrenme Çıktıları devletler özel hukukunun genel esaslarını tanımlayabilecek kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve kapsamını açıklayabilecek uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek yabancılık unsuru taşıyan olaylarda hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirleyebilecek yabancılık unsuru taşıyan olaylarda diğer devlet hukuklarının fonksiyonunu formüle edebilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve özelliği, bağlanma, atıf, kamu düzeni; Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Şahsın hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku alanında; Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, milletlerarası tahkim, yabancı mahkeme ve hakem kararların tanınması ve tenfizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri devletler özel hukukunun genel esaslarını tanımlayabilecek kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve kapsamını açıklayabilecek uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek yabancılık unsuru taşıyan olaylarda hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirleyebilecek yabancılık unsuru taşıyan olaylarda diğer devlet hukuklarının fonksiyonunu formüle edebilecek
Dersin Amacı Yabancılık unsurlu özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku tespit edebilmek Yabancı unsurlu davalarda Türk mahkemelerinin yetkisini belirlemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kanunlar ihtilafı kurallarının niteliği ve özelliği
2 Vasıflandırma sorunu
3 Atıf, İade atıf, devam eden atıf
4 Kamu düzeni
5 Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda ön sorun
6 Yabancı hukukun uygulanması
7 Hukuki işlemlerin şekli
8 Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Şahsın hukuku alanında
9 Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Aile hukuku alanında
10 Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: eşya hukuku alanında
11 Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Borçlar hukuku alanında
12 Milletlerarası Yetki
13 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi
14 Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Milletlerarası tahkim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1-Şanlı, C. 2019; Milletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, 7. Bası, İstanbul. 2-Slayt Sunular-2020-Güncel
Diğer Kaynaklar 1-Şanlı, C. 2019; Milletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, 7. Bası, İstanbul. 2-Slayt Sunular-2020-Güncel
Materyal
Dökümanlar 1-Şanlı, C. 2019; Milletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, 7. Bası, İstanbul. 2-Slayt Sunular-2020-Güncel
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)