Ders Adı Miras Hukuku
Ders Kodu HUF-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Gayenur ŞENEL Arş. Gör. Yağmur Esin ÇELİK
Dersin Öğrenme Çıktıları mal paylaşımı ile ilgili hukuki problemleri analiz edebilirler. kanuni ve atanmış mirasçıları belirleyebilirler. karmaşık durumların çözülmesi için gerekli becerileri gösterebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kanuni mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname, miras sözleşmeleri, ölüme bağlı tasarruflar, mahfuz hisse, ıskat, mirasın tenkisi, mirasın intikali, mirasın paylaştırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri mal paylaşımı ile ilgili hukuki problemleri analiz edebilirler. kanuni ve atanmış mirasçıları belirleyebilirler. karmaşık durumların çözülmesi için gerekli becerileri gösterebilirler.
Dersin Amacı Öğrencilere ölüm durumunda mal paylaşımı ile ilgili hukuki kuralların anlaşılmasına yönelik bilgiler vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Miras hukuku hakkında genel bilgi
2 Kanuni mirasçılar
3 Ölüme bağlı tasarruflar hakkında genel bilgi
4 Vasiyetname türleri
5 Miras sözleşmeleri
6 Mirasçı atama, vasiyet
7 Ölüme bağlı tasarrufların yürürlüğe girmesi
8 Ölüme bağlı tasarrufların iptali
9 Ölüme bağlı tasarrufların iptali
10 Mahfuz hisse
11 Mirasçılıktan çıkarma
12 Mirasın tenkisi
13 Mirasın intikali
14 Mirasın paylaştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 2
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türk Özel Hukuku, Cilt 4 (Miras Hukuku), Mustafa Dural, Turgut Öz, Filiz Kitabevi, 2019.
Diğer Kaynaklar Türk Özel Hukuku, Cilt 4 (Miras Hukuku), Mustafa Dural, Turgut Öz, Filiz Kitabevi, 2019.
Materyal
Dökümanlar Türk Özel Hukuku, Cilt 4 (Miras Hukuku), Mustafa Dural, Turgut Öz, Filiz Kitabevi, 2019.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)