Ders Adı İnsan Hakları Hukuku
Ders Kodu HUF-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yüksel Metin
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Burak ERECE
Dersin Öğrenme Çıktıları Bir hukuka aykırılığın herhangi bir insan hakkını ihlal edip etmediğini tespit etmek Bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek yolları tanımlamak Uluslararası insan hakları mekanizmalarının kararlarını eleştirel bir bakışla tartışmak İnsan haklarına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi yazmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği kitap, ders notları, mevzuat ve mahkeme kararlarıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir hukuka aykırılığın herhangi bir insan hakkını ihlal edip etmediğini tespit etmek Bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek yolları tanımlamak Uluslararası insan hakları mekanizmalarının kararlarını eleştirel bir bakışla tartışmak İnsan haklarına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi yazmak
Dersin Amacı Dersin amacı, uluslararası düzeyde koruma altına alınmış olan insan haklarının uluslararası yargı kararları ışığında ayrıntılı biçimde öğretilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İnsan Hakları Kavramı, Türleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
2 İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri, Uygulanma Kuralları
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
3 Yaşam Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
4 İşkence Yasağı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
5 Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırılma Yasağı, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
6 Adil Yargılanma Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
7 Suçta ve Cezada Kanunilik, Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması, Konut Dokunulmazlığı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
8 ara sınav
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
9 Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
10 Haberleşme Özgürlüğü, Basın ve Kitle Haberleşme Özgürlüğü, Örgütlenme Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
11 Etkili Başvuru Hakkı, Ayrımcılık Yasağı, Mülkiyet Hakkı, Eğitim ve Öğrenim Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
12 Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
13 Bilim ve Sanat Özgürlüğü, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Grev ve Lokavt Hakkı, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları, Çevre Hakkı, Sosyal Güvenlik Hakkı, Vatandaşlık Hakkı
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
14 Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Mülteci Hakları, Azınlık Hakları,Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlanması
  Ön Hazırlık: Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
Diğer Kaynaklar Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
Materyal
Dökümanlar Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Hukuku ve Teorisi, 3. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara 2020; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukukuna Giriş,Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2020; İlyas Doğan, İnsan Hakları Hukuku, Astana yayınları, Ankara 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)