Ders Adı Sigorta Hukuku
Ders Kodu HUF-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Selim Ciger
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sigorta Hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilir Sigorta Sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin konusu, tarafların hak ve borçlarını kavrayabilir Olay çalışması yapabilir Sigortalının ve sigorta şirketlerinin hak ve sorumluluklarını analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sigorta hukukunun genel ilkeleri, sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin kapsamı, sigortacı ve sigortalının hak ve sorumlulukları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sigorta Hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilir Sigorta Sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin konusu, tarafların hak ve borçlarını kavrayabilir Olay çalışması yapabilir Sigortalının ve sigorta şirketlerinin hak ve sorumluluklarını analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere sigorta hukuku ile ilgili teorik bilgi vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sigorta Hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: -
2 Sigorta Sözleşmesi ve temel kavramlar
3 Sigorta Müesseseleri Hukuku
4 Sigorta Sözleşmesi: Tanım, şekil, unsurlar.
5 Sigorta Sözleşmesi: Sigortacının borç ve yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: 5. Hafta Slaytları okunmalıdır.
6 Sigorta Sözleşmesi: Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri – I
7 Sigorta Sözleşmesi: Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri – II
8 Arasınavlar
9 Mal Sigortaları – Genel Hükümler
10 Mal Sigortaları: Kasko sigortası
11 Sorumluluk Sigortaları: Genel Hükümler
12 Sorumluluk Sigortaları: Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet Sigortası
13 Can Sigortaları: Genel Hükümler
14 Can Sigortaları: Hayat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Hastalık ve Sağlık Sigortası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 4
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 15 1 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 20 1 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Rayegan Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2018; Mertol Can, Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara, 2018; Şaban Kayıhan / Ömer Bağcı, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 4. Baskı Ankara, 2019; A Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR, Sigorta Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı Ankara 2020 ; Sigorta Hukuku, Mustafa ÇEKER, 20. Baskı, Ankara 2019 ; Tamer Bozkurt, Sigorta Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2018.
Diğer Kaynaklar Rayegan Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2018; Mertol Can, Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara, 2018; Şaban Kayıhan / Ömer Bağcı, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 4. Baskı Ankara, 2019; A Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR, Sigorta Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı Ankara 2020 ; Sigorta Hukuku, Mustafa ÇEKER, 20. Baskı, Ankara 2019 ; Tamer Bozkurt, Sigorta Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2018.
Materyal
Dökümanlar Rayegan Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2018; Mertol Can, Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara, 2018; Şaban Kayıhan / Ömer Bağcı, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 4. Baskı Ankara, 2019; A Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR, Sigorta Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı Ankara 2020 ; Sigorta Hukuku, Mustafa ÇEKER, 20. Baskı, Ankara 2019 ; Tamer Bozkurt, Sigorta Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)