Ders Adı Deniz Ticaret Hukuku
Ders Kodu HUF-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Selim Ciger
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir Deniz Ticaret Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gemi, Ticaret Gemisi, Gemiler üzerindeki haklar, Donatan, Deniz Ticaret Sözleşmeleri, Navlun Sözleşmesi ve Taşıyanın Sorumluluğu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Deniz Ticaret Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Deniz ticaretini düzenleyen kuralların ana hatları ile öğretilerek, öğrencinin bu alana özel olarak ortaya çıkabilecek temel uyuşmazlıkları çözebilecek hale gelmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Deniz Ticaret Hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: -
2 Gemi, Ticaret gemisi
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
3 Türk gemisi, bayrak çekme hakkı
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
4 Gemi Sicili
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
5 Gemi Mülkiyeti ve Devri
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
6 Gemiler üzerindeki Rehin hakları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
7 Donatan ve Donatanın Sorumluluğu
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
8 Arasınavlar
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
9 Donatan ve Çevre Hukuku Sorunları - Kaptan
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
10 Deniz ticaret sözleşmelerine giriş
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
11 Navlun Sözleşmesinin İfası
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
12 Konişmento ve Diğer Taşıma Senetleri
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
13 Taşıyanın Sorumluluğu - I
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
14 Taşıyanın Sorumluluğu - II
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 4
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bülent Sözer, Deniz Ticareti Hukuku – I, Vedat Kitapçılık, 5. Bası, İstanbul, 2019 Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, Cilt I, On İki Levha Yayınları, 14. Bası, İstanbul 2014 / Filiz Kitabevi, 15. Baskı 2020 Tahir Çağa, Rayegan Kender, Deniz Ticareti Hukuku I-II, Oniki Levha Yayıncılık, 15.Bası, İstanbul, 2009
Diğer Kaynaklar Bülent Sözer, Deniz Ticareti Hukuku – I, Vedat Kitapçılık, 5. Bası, İstanbul, 2019 Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, Cilt I, On İki Levha Yayınları, 14. Bası, İstanbul 2014 / Filiz Kitabevi, 15. Baskı 2020 Tahir Çağa, Rayegan Kender, Deniz Ticareti Hukuku I-II, Oniki Levha Yayıncılık, 15.Bası, İstanbul, 2009
Materyal
Dökümanlar Bülent Sözer, Deniz Ticareti Hukuku – I, Vedat Kitapçılık, 5. Bası, İstanbul, 2019 Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, Cilt I, On İki Levha Yayınları, 14. Bası, İstanbul 2014 / Filiz Kitabevi, 15. Baskı 2020 Tahir Çağa, Rayegan Kender, Deniz Ticareti Hukuku I-II, Oniki Levha Yayıncılık, 15.Bası, İstanbul, 2009
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)