Ders Adı Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Ders Kodu HUF-423
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları avukatlık hukukunun temel unsurlarını tanımlayabilirler hukuk biliminin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecek sosyal yaşamda ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilirler avukatlık mesleğinin toplumsal işlevini değerlendirebilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avukatlık mesleği hakkında genel bilgi, avukatlığın amacı ve hukuki niteliği, tarihçesi, diğer ülkelerde avukatlık, avukatlık mesleğine giriş şartları, avukatların hak ve yetkileri, avukatlık mesleğiyle birleşebilen ve birleşemeyen işler, avukatlık sözleşmesi, avukatların yükümlülükleri, avukatların sorumluluğu,avukatlık stajı, baro, noterlik mesleği hakkında genel bilgi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri avukatlık hukukunun temel unsurlarını tanımlayabilirler hukuk biliminin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilecek sosyal yaşamda ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını ayırt edebilirler avukatlık mesleğinin toplumsal işlevini değerlendirebilecek avukatlık mesleğinin toplumsal işlevini değerlendirebilecek
Dersin Amacı Avukatlık ve noterlik mesleği hakkında genel bilgi vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Savunma hakkı ve avukatlık mesleği
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
2 Avukatlığın tarihçesi
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
3 Avukatlığın niteliği
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
4 Avukat olabilme şartları
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
5 Avukatlık stajı
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
6 Avukatlık mesleği ile birleşmeyen meslek ve işler
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
7 Avukatlık sözleşmesi
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
8 Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
9 Avukatın hakları
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
10 Avukatın ücret hakkı
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
11 Avukatların yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
12 Avukatın sorumluluğu
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
13 Baronun yapısı ve görevleri
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
14 Noterlik mesleği, Noterin yetki, görev ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 3
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Sungurtekin, M.: Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012; Çetin, S./Ateş, D.: Güner, S., Avukatlık Hukuku, Ankara 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)