Ders Adı Taşıma Hukuku
Ders Kodu HUF-431
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Selim Ciger
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Taşıma hukuku kavramlarını öğrenmek, yük taşıma sözleşmeleri ve bunların tabi olduğu hukuk hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yük taşıma sözleşmeleri ve bunlara ilişkin TTK hükümleri, CMR, Varşova Konvansiyonu sistemi ve Montreal Konvansiyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Taşıma hukuku kavramlarını, karayolu ile yük taşıma sözleşmelerine uygulanacak hukuku, bu sözleşmeler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmeden kaynaklanacak hukuki sorumluluk esaslarını öğretmek
Dersin Amacı Ticaret kanunu ve uluslararası mevzuat çerçevesinde gerçekleşecek karayolu ile yük taşıma faaliyetlerine uygulanacak hukuk kurallarını incelemek Havayolu ile yük taşıma faaliyetlerine uygulanacak hukuk kurallarını incelemek Bu tür taşıma sözleşmelerine ilişkin hukuki problemlerin ne şekilde çözüleceğini kavramak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Taşıma hukukunun genel prensipleri
  Ön Hazırlık: -
2 Kaynaklar, TTK-1: Taşıma sözleşmesi kavramı, sözleşme tarafları, genel hükümler
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
3 TTK-2: Taşıma senedi, içeriği ve ispat gücü
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
4 TTK-3: Gönderenin yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
5 TTK-4: Taşıma sözleşmesinin ifası ve fesih
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
6 TTK-5: Taşıyıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
7 Ara sınavlar
8 CMR - 1: Konvansiyonun uygulama alanı, Taşıma senedi, içeriği ve ispat gücü
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
9 CMR - 2: Gönderenin yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
10 CMR - 3: Taşıma sözleşmesinin ifası ve tarafların yetkileri
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
11 CMR-5: Taşıyıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
12 MC- 1: Konvansiyonun uygulama alanı, Taşıma senedi, içeriği ve ispat gücü
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
13 MC -2 : Gönderenin yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
14 MC - 3: Taşıyıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ders slaytı okunmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 4
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 4
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 15 1 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 20 2 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mertol Can, Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları C: 1, Ankara, 2017; Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2019; Nil Kula Değirmenci, Türk Eşya Taşıma Hukuku, Ankara, 2019.
Diğer Kaynaklar Mertol Can, Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları C: 1, Ankara, 2017; Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2019; Nil Kula Değirmenci, Türk Eşya Taşıma Hukuku, Ankara, 2019.
Materyal
Dökümanlar Mertol Can, Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları C: 1, Ankara, 2017; Burak Adıgüzel, Taşıma Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2019; Nil Kula Değirmenci, Türk Eşya Taşıma Hukuku, Ankara, 2019.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)