Ders Adı Özel Hukukta Arabuluculuk
Ders Kodu HUF-432
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Tahkimin temel ilke ve özelliklerinin öğrenilmesi; 2- Tahkim yargılamasının organizasyonunun kavranılması; 3- Tahkim yargılamasında safhalar ve safha işlemlerinin yapılandırılması; 4- Hakem kararlarına karşı başvurulabilecek denetim yollarının öğrenilmesi; 5- Hakem kararlarının icrasının öğrenilmesi; 6- Arabuluculuğun temel ilke ve özelliklerinin öğrenilmesi; 7- Arabuluculuk sürecinin organizasyonunun kavranılması; 8- Arabulucunun nitelikleri ve süreçteki rolünün öğrenilmesi; 9- Arabuluculuk sürecinin sona erme halleri ve çözüm anlaşmasının tanzim ve özelliklerinin öğrenilmesi; 10- Arabuluculuk çözüm anlaşmasının sonuçları ve uygulanması ile başvurulabilecek denetim yollarının öğrenilmesi ;
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ne olduğu, tarihi gelişimi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının unsurları, türleri (uzlaştırma, arabuluculuk, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması yöntemi, arabuluculuk ve tahkim, mini yargılama, yargıç kiralama, müzakere, kısa jüri duruşması, ombusmanlık) anlatılmakta olup, bu yöntemlerin birbiriyle benzerlik ve farklılıkları (özellikle uzlaşma-tahkim-arabuluculuk) ortaya konmaktadır. Ayrıca ders kapsamında özelde Arabuluculuk konusu ele alınmakta olup, arabuluculuğun tarihi gelişimi, arabuluculuğun özellikleri, yasalaşma süreci ve yasalaşma sürecinde arabuluculuğa yöneltilen eleştiriler, arabuluculuğun olumlu ve olumsuz özellikleri, arabuluculuk süreci, arabuluculuk yöntemleri, arabuluculuk stratejileri, arabuluculuk eğitimi, arabulucuların yetki ve sorumlulukları incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İhtilaf çözüm teorisi ve uygulamasında, mahkeme dışı usuller olarak, tahkimin ve arabuluculuğun temel ilkelerinin öğretilmesinin yanısıra Hukukumuzdaki ilgili norm ve uygulama bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını bilmek Arabuluculuk hakkında hukuki bilgi sahibi olmak Arabuluculuğun, iletişim ve müzakere teknikleri yönlerini öğrenmek Arabuluculuğu asgari düzeyde uygulayabilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ne olduğu, tarihi gelişimi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının unsurları, türleri (uzlaştırma, arabuluculuk, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması yöntemi, arabuluculuk ve tahkim, mini yargılama, yargıç kiralama, müzakere, kısa jüri duruşması, ombusmanlık)
2 Arabuluculuk kavramı ve kurumun hukuki niteliği ile Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlık türleri
3 Arabuluculuk sözleşmesinin tanzimi ve hukuki sonuçları
4 Arabulucunun seçimi ve arabuluculuk sürecine hazırlık, Arabuluculuk sürecinin başlaması ve hukuki sonuçları
5 Arabuluculukta müzakere teknikleri
6 Arabuluculuk sürecinin sona erme halleri ve hukuki sonuçları
7 Arabuluculuk çözüm anlaşması ve uygulanması ile anlaşmanın iptali.
8 Tahkim kavramı ve kurumun hukuki niteliği, tahkim türleri ve tahkime elverişlilik
9 Tahkim sözleşmesinin tanzimi ve sonuçları, tahkim yeri ile usul ve esasa uygulanacak hukukun belirlenmesi
10 Hakem sözleşmesi, hakemlerin seçimi ve hakem mahkemesinin oluşumu, hakemlerin reddi ve sorumluluğu
11 Tahkim usulünde dava ikamesi ve davaya cevap verilmesi ile sonuçları
12 Tahkim yargılamasında delillerin toplanması ve incelenmesi
13 Tahkim süresi , hakem kararı ve türleri
14 Hakem kararlarının denetimi ve icrası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 1
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 1
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 1
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara.
Diğer Kaynaklar Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için model etik ve uygulama Kuralları Diğer mevzuatta geçen arabuluculuğa ilişkin hükümler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)