Ders Adı Özel Tahkim Hukuku
Ders Kodu HUF-433
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Süleyman Dost
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Semiha Önder Balaman
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tahkim kavramı, tahkime ilişkin düzenlemeler, tahkim sözleşmesi, hakem seçimi, tahkime uygulanacak hukuk, milletlerarası tahkim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve özellikle tahkime yönelik iç hukuk düzenlemelerinin detaylıca ele alınıp incelenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Alternatif uyuşmazlık çözüm kavramı ve yöntemleri
2 Tahkim kavramı, çeşitleri
3 Milli tahkim, milletlerarası tahkim
4 Türk hukukunda tahkime ilişkin düzenlemeler
5 Milletlerarası tahkime ilişkin düzenlemeler
6 Tahkim Sözleşmesi
7 Hakem seçimi ve usulü
8 Tahkime uygulanacak hukuk
9 Tahkimde yargılama usulü
10 Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme
11 Tahkim yargılamasının sona ermesi ve icrası
12 Yabancı hakem kararlarının tenfizi
13 Somut örneklerle tahkim uygulaması
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 4
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 3
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 3
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 2 12 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 14 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Nuray EKŞİ, Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nda Tahkim, İstanbul, 2019; 2-Serhat Eskiyörük- İsmail Altay, Tahkim Mevzuatı, İstanbul, 2020; 3-İbrahim Özbay-Yavuz Korucu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim, Ankara, 2016; 4-Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, 5.bası, İstanbul, 2020
Diğer Kaynaklar 1-Nuray EKŞİ, Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nda Tahkim, İstanbul, 2019; 2-Serhat Eskiyörük- İsmail Altay, Tahkim Mevzuatı, İstanbul, 2020; 3-İbrahim Özbay-Yavuz Korucu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim, Ankara, 2016; 4-Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, 5.bası, İstanbul, 2020
Materyal
Dökümanlar 1-Nuray EKŞİ, Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nda Tahkim, İstanbul, 2019; 2-Serhat Eskiyörük- İsmail Altay, Tahkim Mevzuatı, İstanbul, 2020; 3-İbrahim Özbay-Yavuz Korucu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim, Ankara, 2016; 4-Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, 5.bası, İstanbul, 2020
Ödevler
Sınavlar Arasınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)